sonraki
önceki
öğeler

Article

Deniz taşımacılığı ve çevre hakkında bilgi edinmeye yönelik ortak çalışmalar

Dili değiştir
Article Yayınlandı 08.11.2021 Son değiştirilme 09.02.2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) kısa süre önce Avrupa’daki deniz taşımacılığının çevre üzerindeki etkileri hakkında ortak bir değerlendirme niteliği taşıyan Avrupa Deniz Taşımacılığı Çevre Raporunu (European Maritime Transport Environmental Report) (EMTER) yayımladı. Biz de raporun hazırlanmasında görev alan AÇA takımına liderlik eden ve AÇA’da su ve deniz konularıyla ilgili grubun başkanı olan Stéphane Isoard ile röportaj gerçekleştirdik.

EMTER raporunu hazırlarken neyi hedefliyordunuz?

Raporun ana hedefi, deniz taşımacılığı sektörüyle bağlantılı çevre sorunları hakkında gerçekçi bilgiler sunmak ve temel zorlukların ve olanakların neler olduğuna işaret etmekti. EMTER raporu Avrupa’nın, deniz taşımacılığı hakkında yayımladığı ilk analiz. Deniz taşımacılığı; küresel ticaretin, ekonomimizin ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. EMSA ile yürütülen ortak çalışma ve rapor, bu alandaki bilgi boşluklarını doldurmada kritik bir adım.

Raporun temel bulguları nelerdi?

Deniz taşımacılığı Avrupa ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası. Sektör faaliyetleri de çevreyi, iklimi ve AB vatandaşlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkiliyor. Gemiler önemli miktarda sera gazı, havayı kirletici madde ve su altı gürültüsü yayıyor. Yerli olmayan tür yayılımı ve su kirliliği de bu sorunlar arasında.

Denizcilik sektörü çevresel etkilerini azaltmak için tedbirler aldı. Ancak sektörün önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde büyümesi beklendiğinden sürdürülebilirlik için daha fazlası gerekli.

Raporu EMSA ile ortak çalışarak hazırlamayı neden tercih ettiniz ve bu iş birliği nasıl oldu?

Bu konu üzerinde birlikte çalışmanın ve güçleri birleştirmenin çok fazla potansiyele sahip olduğunu düşündük çünkü EMSA’nın denizcilik sektöründe kapsamlı uzmanlığı var ve AÇA olarak biz de çevre ve iklim analizlerinde güçlüyüz. Kişisel olarak bu iş birliğinin her iki kurum için de harika olduğunu ve çok verimli geçtiğini düşünüyorum. İki kurum da ortak bir değerlendirme doğrultusunda becerileri ve deneyimleriyle katkıda bulunabildi. Bu iş birliği, ilgili diğer ana paydaşlar tarafından da takdir edildi.

Avrupa raporda belirtilen sorunlara eğilmek için neler yapıyor?

Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, çevreyi ve iklimi korumak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın temel hedefleri arasında. Bu hedefleri desteklemek için Sıfır Kirlilik Eylem Planı, AB Denizcilik Yakıtları Politikası ve Entegre Denizcilik Politikası gibi çeşitli yasal çerçeveler ve girişimler bulunuyor.

Aynı zamanda, sektör, küresel ticaretin de ayrılmaz bir parçası olduğu için uluslararası ortaklıklar oluşturmak çok önemli. Sonuç olarak sürdürülebilir ve akıllı bir deniz taşımacılığı sektörünün geliştirilmesinde öncülük etmek, Avrupa için bir fırsat.

AÇA, denizlerle ilgili sorunlar hakkında başka hangi çalışmalarda bulunuyor?

AÇA, denizle ilgili çevre sorunlarında kapsamlı bir bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip. Geçen yıl II. Denizcilik Bildirisi’ni yayımladık. Bu bildiride Avrupa’da deniz çevresinin durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunduk. Ayrıca, Avrupa denizlerinin kullanımı ve bunun deniz ekosistemi üzerindeki genel etkilerine değindik. Deniz çöpü hakkında veriler topluyor ve Avrupa’nın yüzme sularının durumunu analiz ediyoruz.

Tüm kaynaklara ve konuyla ilgili diğer analizlere WISE-Deniz ve AÇA’nın internet sitesi üzerinden erişilebilir.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Su ve deniz grubu başkanı
Avrupa Çevre Ajansı

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Belge İşlemleri