sonraki
önceki
öğeler

Ulaşım

Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 18 milyon kişi ulaşımdan kaynaklı gürültüden uzun süreyle rahatsızlık duymaktadır. Avrupa Komisyonu'nun sıfır kirlilik eylem planında, ulaşımdan kaynaklı gürültüden kronik olarak rahatsız olan insan sayısının 2030 yılına kadar 2017 seviyelerine kıyasla %30 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, karayollarındaki trafikten kaynaklanan gürültüye maruz kalan çok sayıda insan sayısını azaltmanın zor olması nedeniyle, daha fazla düzenleme veya mevzuat değişikliği yapılmadan bu hedefe ulaşılması mümkün görünmemektedir.

Katalog tarama

Belge İşlemleri