nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Kopīgi centieni, lai uzlabotu zināšanas par jūras transportu un vidi

Mainīt valodu
Article Publicēts 08.11.2021 Pēdējās izmaiņas 09.02.2023
3 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Eiropas Vides aģentūra (EVA) un Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) nesen ir publicējušas Eiropas Jūras transporta vides ziņojumu (EMTER), kas ir kopīgs novērtējums par jūras transporta ietekmi uz vidi Eiropā. Mēs intervējām EVA Ūdens un jūras jautājumu grupas vadītāju Stéphane Isoard, kurš vadīja EVA darba vienību, kura izstrādāja ziņojumu.

Kāds bija EMTER ziņojuma sagatavošanas mērķis?

Ziņojuma galvenais mērķis bija sniegt faktisku pārskatu par vides jautājumiem, kas saistīti ar jūras transporta nozari, un norādīt galvenās problēmas un iespējas. EMTER ziņojums ir pirmā Eiropas analīze par jūrniecības nozari, kas ir būtiska globālās tirdzniecības un mūsu ekonomikas daļa un apmierina cilvēku ikdienas prasības. Kopīgais darbs ar EMSA un ziņojums ir būtisks solis uz to, lai novērstu zināšanu trūkumu šajā jomā.

Kādi bija galvenie ziņojuma konstatējumi?

Jūras transports ir nozīmīgs Eiropas ekonomikai. Vienlaikus šīs nozares darbība ietekmē vidi, klimatu un ES iedzīvotāju veselību un labklājību. Kuģi rada ievērojamu daudzumu siltumnīcefekta gāzu, gaisa piesārņotāju un zemūdens troksni; bažas rada arī svešzemju sugu izplatība un ūdens piesārņojums.

Jūrniecības nozare ir veikusi pasākumus, lai samazinātu tās ietekmi uz vidi. Tomēr, lai panāktu ilgtspēju, ir nepieciešams daudz lielāks veikums, jo īpaši tāpēc,  ka nākamajās desmitgadēs ir paredzēts šīs nozares ievērojams pieaugums.

Kāpēc jūs izvēlējāties ziņojumu sagatavot sadarbībā ar EMSA, un kā noritēja sadarbība?

Mēs uzskatījām, ka ir liels potenciāls strādāt pie šī jautājuma kopā un apvienot spēkus, joEMSAir milzīgas zināšanas jūrniecības nozarē, savukārt mēs, EVA, esam spēcīgi vides un klimata analīzes jomā. ES personīgi uzskatu, ka sadarbība bija izcila un ļoti efektīva, — abas aģentūras varēja sniegt ieguldījumu ar savām prasmēm un pieredzi kopīga novērtējuma sagatavošanā, un galvenās ieinteresētās puses šo sadarbību ir novērtējušas atzinīgi. 

Ko Eiropa dara, lai risinātu ziņojumā norādītās problēmas?

Cilvēku veselība un labklājība un vides un klimata aizsardzība ir Eiropas zaļā kursa galvenie mērķi. Lai atbalstītu šo mērķu sasniegšanu, pastāv vairāki tiesiskie regulējumi un iniciatīvas, piemēram, Nulles piesārņojuma rīcības plāns, iniciatīva “Fuel EU Maritime” un integrētā jūrlietu politika.

Tajā pašā laikā ir svarīgi veidot starptautiskas partnerattiecības, jo šī nozare ir globālās tirdzniecības neatņemama sastāvdaļa. Kopumā tā ir iespēja Eiropai kļūt par līderi ilgtspējīgas un viedas jūras transporta nozares attīstīšanā.

Kādu citu darbu EVA veic jūras jautājumu risināšanā?

EVA ir ļoti plašas zināšanas un pieredze jūras vides jautājumos. Pagājušajā gadā mēs publicējām ziņojumu Jūras vēstījumi II, kurā sniegts izsmeļošs pārskats par jūras vides stāvokli Eiropā, kā arī pārskats par Eiropas jūru izmantošanu un tās kopējo ietekmi uz jūras ekosistēmām. Mēs vācam datus par jūras piedrazojumu un analizējam Eiropas peldūdeņu stāvokli.

Visi šie resursi un cita tematiskā analīze ir pieejami WISE-Marine un EVA tīmekļa vietnē.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Grupas vadītājs — Ūdens un jūras lietas
Eiropas Vides aģentūra

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības