Transports

Mainīt valodu

Transports izmanto aptuveni vienu trešdaļu no visa galīgā enerģijas patēriņa EVA dalībvalstīs un rada vairāk nekā vienu piektdaļu no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tas arī rada lielu daļu no gaisa piesārņojuma un arī trokšņa traucējumiem pilsētās. Turklāt transports būtiski ietekmē ainavu, jo tas sadala dabas teritorijas nelielos zemes gabalos, kuros tas rada ievērojamas sekas attiecībā uz dzīvniekiem un augiem. Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums