seuraava
edellinen
kohdat

Article

Yhteisvoimin lisää tietoa meriliikenteestä ja ympäristöstä

Vaihda kieli
Article Julkaistu 08.11.2021 Viimeksi muokattu 09.02.2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) julkaisivat äskettäin Euroopan meriliikenteen ympäristöraportin (EMTER), joka on yhteinen arviointi Euroopan meriliikenteen ympäristövaikutuksista. Haastattelimme EEA:n vesiasioita ja mereen liittyviä kysymyksiä käsittelevän ryhmän päällikköä Stéphane Isoardia, joka johti raportin laatimiseen osallistunutta EEA:n työryhmää.

Miksi EMTER-raportti laadittiin?

Raportin tärkeimpänä tarkoituksena oli tuottaa faktatietoa meriliikenteen alaan liittyvistä ympäristökysymyksistä ja osoittaa tärkeimpiä siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. EMTER-raportti on ensimmäinen eurooppalainen arviointi merialasta, joka on keskeinen osa maailmankauppaa, talouttamme ja ihmisten päivittäisten tarpeiden tyydyttämistä.  EMSAn kanssa tehty yhteistyö ja raportti ovat äärimmäisen tärkeä askel, kun haluamme korjata tämän alan tietoihin liittyviä puutteita.

Mitkä olivat raportin tärkeimmät havainnot?

Euroopan talous ei tule toimeen ilman meriliikennettä.  Samaan aikaan alan toiminta vaikuttaa ympäristöön, ilmastoon sekä EU:n kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Alusten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, ilmansaasteet ja vedenalainen melu ovat merkittäviä. Lisäksi huolta aiheuttavat vieraslajien leviäminen ja veden saastuminen.

Meriliikenteessä on toteutettu toimenpiteitä alan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Niitä tarvitaan kuitenkin vielä paljon enemmän kestävyyden saavuttamiseksi, erityisesti koska alan odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä.

Miksi päätitte laatia raportin yhteistyössä EMSAn kanssa ja miten yhteistyö sujui?

Meistä tuntui siltä, että meidän kannattaisi käsitellä tätä aihetta yhdessä ja yhdistää voimamme, sillä EMSAlla on valtavasti kokemusta meriliikenteen alalta, kun taas EEA:n vahvuudet ovat ympäristö- ja ilmastoarviointien laatimisessa. Mielestäni yhteistyö sujui erinomaisesti ja hyvin tehokkaasti, sillä molemmat virastot pystyivät edistämään osaamisensa ja kokemuksensa avulla yhteisen arvioinnin tekoa, ja keskeiset sidosryhmät ovat kehuneet vuolaasti tätä yhteistyötä. 

Mitä Euroopassa tehdään raportissa mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi?

Ihmisten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristön ja ilmaston suojelu ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä tavoitteita. Niiden tueksi on laadittu useita lainsäädäntökehyksiä ja aloitteita, kuten saasteettomuustoimintasuunnitelma, Fuel EU Maritime ‑aloite ja yhdennetty meripolitiikka.

Samaan aikaan on tärkeää muodostaa kansainvälisiä kumppanuuksia, koska meriliikenne on keskeinen osa maailmankauppaa. Kaikkinensa tämä tarjoaa Euroopalle mahdollisuuden olla edelläkävijä kestävän ja älykkään meriliikennealan kehittämisessä.

Mitä muuta mereen liittyvää EEA:lla on tekeillä?

EEA:lla on erittäin paljon tietämystä ja asiantuntemusta mereen liittyvistä ympäristökysymyksistä. Julkaisimme viime vuonna ”Marine Messages II” ‑raportin, jossa esitetään perusteellinen katsaus Euroopan meriympäristön tilaan sekä Euroopan merten käyttöön ja yhteisvaikutuksiin meriekosysteemeissä. Keräämme tietoa merten roskaantumisesta ja analysoimme uimavesien laatua Euroopassa.

Nämä aineistot ja muita aihekohtaisia analyyseja on WISE-Marine-tietojärjestelmässä ja EEA:n verkkosivustolla.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Ryhmän päällikkö – vesi ja meri
Euroopan ympäristökeskus

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: maritime transport, maritime sector, marine environment
tallenna toimenpiteet