seuraava
edellinen
kohdat

Vesi- ja meriympäristö

Tänään julkaistun vuosittaisen uimavesiraportin mukaan vuonna 2021 lähes 85 prosenttia Euroopan uimarannoista kuului vedenlaatunsa osalta Euroopan unionin korkeimpaan laatuluokkaan ”erinomainen”. Arvioinnin tarjoamien tietojen avulla uimarit voivat löytää vedenlaadultaan parhaat uimarannat eri puolilta Eurooppaa tänä kesänä. Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima arviointi perustuu 21 859 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2021 toteutettu seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin.

Meriliikenteellä on nyt ja tulevaisuudessa olennainen rooli maailman ja Euroopan kaupassa ja taloudessa. Meriliikenteessä on toteutettu viime vuosina merkittäviä toimenpiteitä toimialan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Merenkulun määrän odotetaan kuitenkin kasvavan. Siksi uudessa raportissa selvitetään ensimmäisen kerran EU:n meriliikennealan kokonaisvaikutusta ympäristöön ja esitellään haasteita, joita kestävyyden saavuttamisessa on.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet