neste
forrige
elementer

Vann og havmiljø

Sjøtransport spiller og vil fortsette å spille en sentral rolle i global og europeisk handel og økonomi. De siste årene har den maritime sektoren gjennomført betydelige tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. I forkant av en anslått økning i globale fraktvolumer, viser en ny rapport for første gang hele omfanget av virkningen av EUs sjøtransportsektor på miljøet og identifiserer utfordringer for å oppnå bærekraft.

Bla katalog

Dokumenter handlinger