Vann og havmiljø

Endre språk

Alt liv på jorden — også økosystemer, samfunn og økonomi — er avhengig av vann. Økosystemene i hav og ferskvann har mange livsviktige funksjoner: filtrering, fortynning og lagring av vann, flomforebygging, opprettholdelse av den lokale og globale klimabalansen og, bevaring av det biologiske mangfoldet. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss