Transport

Endre språk

Transport står for omtrent en tredjedel av alt sluttforbruket av energi i EEAs medlemsstater og for mer enn en femtedel av klimagassutslippene. Den er også ansvarlig for en stor andel av luftforurensningen og støyplagene i byene. Transport har dessuten alvorlige konsekvenser for landskapet fordi den stykker opp naturlige områder i mindre deler, med alvorlige konsekvenser for dyr og planter. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss