Μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας

Οι μεταφορές αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στις χώρες μέλη του ΕΟΠ και σε περισσότερο από το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ευθύνονται επίσης για ένα μεγάλο μέρος της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της ηχητικής όχλησης. Επιπροσθέτως, οι μεταφορές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο τοπίο καθώς διαιρούν τις φυσικές περιοχές σε μικρά τμήματα με σημαντικές συνέπειες για την πανίδα και τη χλωρίδα. Περισσότερα

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας