następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
W jakim stopniu nowo wprowadzane produkty z biodegradowalnych, kompostowalnych i biopochodnych tworzyw sztucznych są ekologiczne?

Mamy świadomość, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i odpady tworzyw sztucznych stanowią duży problem dla środowiska. W ostatnich latach na rynek wprowadzono nowe produkty z tworzyw sztucznych, rzekomo lepsze dla środowiska. Niedawno opublikowany briefing Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ocenia ich korzyści dla środowiska. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadziliśmy rozmowę z Almut Reichel, ekspertką ds. zrównoważonego wykorzystania zasobów i odpadów w EEA.

Czytaj więcej

Prospektywne oceny w celu lepszego zrozumienia perspektyw zrównoważonego rozwoju

Europejska Agencja Środowiska (EEA) niedawno opublikowała raport o czynnikach napędzających zmiany, wpływających na europejskie perspektywy w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadziliśmy wywiad z kierownikiem projektu odpowiedzialnym za ten raport — Lorenzem Beninim, który pracuje w EEA jako ekspert ds. ocen systemowych i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Razem możemy iść naprzód: w kierunku zrównoważonej planety po kryzysie związanym z koronawirusem

Jak możemy budować bardziej zrównoważony i odporny świat w świetle kryzysu wywołanego przez koronawirusa? W tym niezwykle istotnym okresie, kiedy to podejmowane będą kluczowe, kształtujące naszą przyszłość decyzje o odbudowie, Europejska Agencja Środowiska (EEA) dokona zestawienia wiedzy o koronawirusie i informacji dotyczących środowiska, co będzie stanowić jej wkład w merytoryczną debatę.

Czytaj więcej

Refleksja nad ambicjami w zakresie neutralności klimatycznej w Europie w czasach Covid-19

Państwa europejskie podejmują drastyczne środki w celu ograniczenia wpływu Covid-19 na zdrowie Europejczyków i gospodarkę. Kryzysy takie jak ten mają zwykle natychmiastowy i poważny wpływ na całe społeczności i gospodarkę. Biorąc pod uwagę wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na kluczowe sektory gospodarki, można się spodziewać, że zmniejszy on niektóre negatywne skutki działalności gospodarczej dla środowiska i klimatu. Ale to nie przez gwałtowne i nagłe wstrząsy, których ogromne koszty ponosi społeczeństwo, Unia Europejska pragnie przekształcić gospodarkę, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Europejski Zielony Ład i niedawno opublikowana propozycja Europejskiego prawa o klimacie wzywają do nieodwracalnego i stopniowego ograniczania emisji przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej transformacji i wspieraniu tych, którzy mogą ucierpieć na w tym procesie.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie hałasem stanowi poważny problem zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska

Zanieczyszczenie hałasem stanowi coraz poważniejszy problem w całej Europie, a wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki wpływ ma ono na ich zdrowie. Podczas spotkania z Eulalią Peris, ekspertem Europejskiej Agencji Środowiska do spraw zanieczyszczenia hałasem, omówiliśmy najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu EEA zatytułowanym „Environmental noise in Europe — 2020” („Hałas w środowisku w Europie — 2020”), opublikowanym na początku marca.

Czytaj więcej

Czas na działania dla klimatu, natury i ludzi

Rok 2019 zostanie zapamiętany jako przełomowy dla działań na rzecz klimatu i środowiska w Europie. Miliony Europejczyków i ludzi na całym świecie uczestniczyły w demonstracjach i wzywały polityków do podjęcia odpowiednich działań. Sprawdzone empirycznie oceny naukowe, w tym raport Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska (SOER 2020), podkreślają skalę nadchodzących wyzwań i pilną potrzebę działania. Wyzwania te stają się teraz planem działań politycznych. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowana przez Komisję Europejską, to obiecujący wstęp do działań w nadchodzącej krytycznej dekadzie.

Czytaj więcej

Opracowany przez EEA raport „Środowisko Europy 2020 — stan i prognozy” jest kluczowym dokumentem wspierającym odnowione europejskie działania w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Na początku grudnia 2019 roku Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport „Środowisko Europy 2020 — stan i prognozy” (SOER 2020). Stwierdzono w nim, że Europa nie osiągnie swoich celów na 2030 r., jeśli w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie zostaną podjęte pilne działania w kwestii niepokojącego tempa utraty różnorodności biologicznej, zwiększejącego się wpływu zmian klimatycznych oraz nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych. W dokumencie przedstawiono też pewne podstawowe rozwiązania, które pomogą Europie wrócić na właściwą drogę do osiągnięcia wspomnianych celów. Rozmawialiśmy z Tobiasem Lungiem, ekspertem EEA w zakresie koordynacji SOER i ocen, na temat roli SOER 2020.

Czytaj więcej

Zarządzanie – Wspólne działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania gruntami

Kto jest właścicielem gruntów i ich zasobów? Kto decyduje o sposobie ich użytkowania? W niektórych przypadkach grunty stanowią własność prywatną, którą można nabyć i sprzedać, i która może być użytkowana wyłącznie przez właścicieli. Często użytkowanie gruntów jest regulowane przepisami krajowymi lub lokalnymi, np. w celu utrzymania obszarów leśnych. W innych przypadkach niektóre obszary są przeznaczone jedynie do użytku publicznego. Grunty to jednak nie tyko przestrzeń lub terytorium. Jeżeli wszyscy użytkujemy grunt i polegamy na jego zasobach, zasady zrównoważonego gospodarowania zobowiązują właścicieli, organy regulacyjne i użytkowników – od szczebla lokalnego po światowy – do współpracy.

Czytaj więcej

Wywiad – Zanieczyszczenie gleby: kłopotliwa pozostałość po uprzemysłowieniu

Zanieczyszczenie gleb jest problemem silnie powiązanym z naszą wspólną przeszłością. Jest częścią historii na temat tego, jak Europa najpierw została pionierem przemysłowym, a następnie liderem rozwiązań w ochronie środowisk na arenie światowej. Aby lepiej zrozumieć kwestię dotyczącą zanieczyszczenia gleby, rozmawialiśmy z Markiem Kibblewhitem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Cranfield w Zjednoczonym Królestwie i jednym z wiodących europejskich ekspertów ds. gleby.

Czytaj więcej

Zmiana jadłospisów a zmiana krajobrazu – rolnictwo i żywność w Europie

Grunty i gleby są źródłem pochodzenia większości żywności, którą spożywamy. W minionym stuleciu rodzaj spożywanej przez nas żywności i sposób jej produkcji uległ znaczącej zmianie, podobnie jak krajobraz i społeczeństwo europejskie. Intensyfikacja rolnictwa umożliwiła Europie produkcję większej ilości żywności w bardziej przystępnych cenach, odbyło się to jednak kosztem środowiska i tradycyjnych praktyk rolniczych. Nadszedł czas, aby powtórnie przemyśleć nasze podejście do żywności, która trafia na nasze talerze oraz do gruntów, na których jest produkowana i społeczności, które tę żywność wytwarzają.

Czytaj więcej

Copernicus – Monitorowanie Ziemi z przestrzeni kosmicznej i z lądu

Znany jako oko Europy na Ziemię unijny Program Obserwacji Ziemi Copernicus, rewolucjonizuje sposób, w jaki rozumiemy i planujemy bardziej zrównoważone wykorzystanie naszych wartościowych zasobów gruntów i gleb. Począwszy od planowania przestrzeni miejskiej, szlaków transportowych i terenów zieleni, aż po rolnictwo precyzyjne i gospodarkę leśną, program Copernicus zapewnia szczegółowe i aktualne informacje monitoringowe na temat gruntów, wspierając w ten sposób procesy decyzyjne.

Czytaj więcej

Gleby i grunty a zmiany klimatu

Zmiany klimatu wywierają istotny wpływ na gleby, a zmiany w sposobie użytkowania gruntów i gleb mogą przyspieszyć lub spowolnić te zmiany. Bez zdrowszych gleb i zrównoważonego gospodarowania gruntami i glebami nie będziemy w stanie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, produkować wystarczającej ilości żywności ani przystosować się do zmian klimatu. Odpowiedzią na te kwestie może być ochrona i odbudowa kluczowych ekosystemów oraz umożliwienie naturze pochłaniania węgla z atmosfery.

Czytaj więcej

Wywiad – Gleba: żywy skarb pod naszymi stopami

Gleba to znacznie więcej niż nieożywiony piasek i muł. Jest wypełniona życiem, od mikroskopijnych organizmów po większe ssaki oddziałujące na siebie w wielu rozmaitych mikrosiedliskach. Dzięki interakcjom zachodzącymi między elementami składowymi gleby zapewniają nam żywność i włókna, czystą wodę, czyste powietrze i procesy przemysłowe wolne od syntetycznych substancji chemicznych, a nawet lekarstwa na wiele chorób. Rozmawialiśmy z dr Davidem Russellem z Muzeum Historii Naturalnej Senckenberg w Niemczech na temat różnorodności biologicznej gleb oraz jej znaczenia dla naszej planety.

Czytaj więcej

Grunty i gleby w Europie — wciąż rozprzestrzeniający się beton miejski?

Europejski krajobraz zmienia się. Miasta i ich infrastruktura wkraczają na obszar produktywnych gruntów rolnych, dzieląc krajobraz na mniejsze obszary i wpływając na dzikie zwierzęta i ekosystemy. Oprócz fragmentacji krajobrazu, gleby i grunty doświadczają szeregu innych zagrożeń: zanieczyszczenia, erozji, zagęszczenia, zasklepienia, degradacji, a nawet porzucenia. A gdybyśmy mogli poddać grunty już zajęte przez miasta i infrastrukturę miejską „recyklingowi” zamiast zajmować grunty rolne?

Czytaj więcej

Grunty i gleby: w kierunku zrównoważonego gospodarowania tymi niezbędnymi zasobami

Nie możemy żyć bez zdrowych gruntów i zdrowych gleb. To na gruntach produkujemy większość żywności i budujemy swoje domy. Grunty mają kluczowe znaczenie dla wszystkich gatunków zwierząt i roślin żyjących na lądzie lub w wodzie. Gleby – istotna część gruntów – są bardzo złożonym i często niedocenianym elementem tętniącym życiem. Niestety, sposób, w jaki obecnie użytkujemy grunty i gleby w Europie i na świecie, nie jest zrównoważony. Ma to znaczący wpływ na życie na lądzie.

Czytaj więcej

EEA: 25 lat zdobywania wiedzy w celu wspierania europejskich polityk w zakresie ochrony środowiska

Unia Europejska (UE) ma jeden z najbardziej ambitnych zestawów celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu na świecie obejmujący szeroki zakres obszarów polityki, począwszy od jakości, odpadów i jakości wody aż po energię i transport. Na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie Europejska Agencja Środowiska pomaga monitorować postępy i określać obszary wymagające dodatkowych starań. Od momentu jej założenia 25 lat temu, EEA rozwija swoją pracę opartą na danych i wiedzy, aby wspierać kształtowanie polityki w Europie.

Czytaj więcej

Dostosowanie do zmian klimatycznych jest kluczowe dla  przyszłości rolnictwa w Europie

Tegoroczne fale upałów i ekstremalne warunki pogodowe osiągnęły nienotowany dotychczas poziom w Europie i tylko potwierdziły konieczność adaptacji do zmian klimatycznych. Wraz z Blazem Kurnikiem – ekspertem z Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ds. skutków zmian klimatycznych i dostosowania do nich omówiliśmy opublikowane w tym miesiącu sprawozdanie EEA dotyczące wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo w Europie.

Czytaj więcej

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju: nowa europejska polityka oferuje unikatową szansę

Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, wyznaczyła priorytety polityczne dla swojego zespołu na kolejne pięć lat. Kluczowym zagadnieniem jej programu jest Europejski Zielony Ład wytyczający bardziej ambitne działania w zakresie kryzysów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i zmianom klimatu od długiego czasu stanowi część europejskiej polityki – w kwestii tej odnotowano zarówno sukcesy, jak i porażki. Wspierana nasilającymi się żądaniami opinii publicznej o podjęcie działań, polityka nowej kadencji – wraz z nową Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim – oferuje unikatową szansę zwiększenia i przyspieszenia ekologicznej i sprawiedliwej transformacji w Europie.

Czytaj więcej

EEA kończy 25 lat: osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w Europie w oparciu o doświadczenie

Jak środowisko w Europie będzie wyglądać za 25 lat? Czy osiągniemy naszą wspólną wizję „dobrego życia w granicach naszej planety”? Czy będziemy w stanie ograniczyć globalne ocieplenie i zbudować miasta odporne na zmianę klimatu, otoczone zdrową naturą? Jak pokazały ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, Europejczycy są coraz bardziej zaniepokojeni. Pokolenie młodych Europejczyków także wzywa do podjęcia natychmiastowego działania. Pytanie brzmi: w jaki sposób ich postulaty zrównoważonej przyszłości ukształtują politykę w zakresie środowiska i politykę społeczno-ekonomiczną Europy? W 25. rocznicę powstania zastanawiamy się, jak rozwijała się wiedza o środowisku i polityka środowiskowa w Europie w ciągu ostatnich 25 lat, a także jak my – EEA wraz ze swoimi sieciami partnerskimi – możemy wspierać działania na rzecz równoważonego rozwoju w ciągu kolejnych 25 lat.

Czytaj więcej

Zapobieganie ma zasadnicze znaczenie w walce z kryzysem dotyczącym odpadów z tworzyw sztucznych

Odpady z tworzyw sztucznych stanowią nadal ogromny i narastający problem. Ale jakie działania podejmuje Unia Europejska, by go rozwiązać? Ioannis Bakas, ekspert EEA ds. zapobiegania powstawaniu odpadów, przedstawia pokrótce sprawozdanie EEA dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych w Europie, które opublikowano na początku bieżącego miesiąca.

Czytaj więcej