następne
poprzednie
pozycje

Article

Wywiad – Czym jest Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia?

Zmień język:
Article Opublikowane 2023-11-07 Ostatnio modyfikowane 2023-11-16
3 min read
Photo: © Mateja Jaušovec , Well with Nature /EEA
Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia EEA to kompilacja danych i map, które przedstawiają kluczowe informacje na temat jakości środowiska i ryzyka środowiskowego w całej Europie. Przeprowadziliśmy wywiad z Gerardem Sanchezem, ekspertem EEA ds. środowiska, zdrowia i dobrostanu, na temat Atlasu i tego, kto może z niego skorzystać.

Czym jest Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia?

Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia to cyfrowe źródło informacji pokazujące  sposób, w jaki środowisko wpływa na zdrowie i dobrostan mieszkańców Europy – zarówno dobry, jak i zły.

W Atlasie zestawiliśmy dane z krajów członkowskich EEA i krajów współpracujących. Niektóre dane pochodzą od nas; pozostałe pochodzą z innych wiarygodnych źródeł. To, co zebraliśmy, przekształciliśmy w interaktywne mapy i przeglądarki, które można przeglądać, aby dowiedzieć się więcej o związku między środowiskiem a zdrowiem i dobrostanem. Chociaż Atlas jest produktem EEA, jest on również wynikiem planu działania Komisji Europejskiej na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

 

Jak jest zbudowany i jak działa?

Atlas przedstawia dane przestrzenne. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zoptymalizować mapy i przeglądarki dla wszystkich rodzajów urządzeń – od komputerów osobistych po tablety, smartfony itd.

Składa się z czterech głównych sekcji, w tym map zorganizowanych według obszarów tematycznych, widżetu „sprawdź swoje miejsce” i sekcji „dowiedz się więcej”. Obszary tematyczne map to: powietrze, hałas, woda, tereny zielone, klimat i nierówności. W każdym obszarze można zobaczyć obrazy ilustrujące główne ryzyka środowiskowe i korzyści dla zdrowia.

Widżet „sprawdź swoje miejsce” umożliwia użytkownikom natychmiastowe wygenerowanie „karty wyników środowiska i zdrowia” z kluczowymi informacjami na temat ryzyka środowiskowego w miejscu zamieszkania, pracy lub spędzania czasu. Sekcja „Dowiedz się więcej” zawiera dodatkowe informacje na temat każdego obszaru, źródła danych, kluczowe publikacje i filmy objaśniające z ekspertami EEA.

 

W jaki sposób Atlas odnosi się do pracy EEA?

Atlas opiera się głównie na danych zarządzanych przez EEA, a także na analizach i badaniach EEA. Przykładowo w dużej mierze opiera się na danych z raportów EEA dotyczących jakości powietrza w Europie i hałasu, a także na informacjach z Europejskiego Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia. Ponadto Atlas ma stanowić portal dla wszystkich badań EEA i danych dotyczących zagrożeń środowiskowych i zasobów, które mogą negatywnie lub pozytywnie wpływać na zdrowie.

 

Kto będzie z niego korzystał?

Atlas jest skierowany do ogółu społeczeństwa. Jeśli chodzi na przykład o projekt, nie uwzględniliśmy funkcji, które zazwyczaj służą odbiorcom technicznym (np. bezpośrednie pobieranie). Wysokiej jakości, zweryfikowane informacje, takie jak te, które zawarliśmy w Atlasie, mogą być potężnym narzędziem do wprowadzania zmian. Mamy nadzieję, że użytkownicy Atlasu uznają te informacje za przydatne do wprowadzania zmian, od poziomu indywidualnego do ich społeczności, a ostatecznie do zmian politycznych na wszystkich poziomach.

 

Czy otrzymaliście jakiekolwiek informacje zwrotne?

Otrzymaliśmy wiele opinii za pośrednictwem naszej specjalnej skrzynki pocztowej (ehatlas@eea.europa.eu) na różne tematy, w tym usterki, oferty współpracy, opinie na temat konkretnych map lub warstw itd.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy od kilku lokalnych samorządów. Niekoniecznie braliśmy pod uwagę, że będzie to jedna z naszych kluczowych grup odbiorców, ale otrzymujemy od nich wiele pytań i (w dużej mierze pozytywnych) opinii.

 

Czy w przyszłości planowane są inne podobne usługi?

Będziemy aktualizować Atlas zgodnie z rytmem otrzymywania nowych danych. Planujemy również włączyć do Atlasu nowy produkt – Europejski Wskaźnik Wpływu na Środowisko i Zdrowie (EHII). Jest to wskaźnik oparty na wpływie na zdrowie najważniejszych zagrożeń środowiskowych; zapewni on pojedynczą liczbę dla każdego kraju ilustrującą obciążenie środowiskowe chorobami ich populacji. Ponadto będziemy dołączać nowe produkty w miarę udostępniania ważnych, nowych strumieni danych, zwłaszcza od naszych współpracowników z programu Copernicus.

 

 

Gerardo Sanchez
Ekspert EEA ds. środowiska, zdrowia i dobrostanu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu