volgende
vorige
items

Article

Interview – Wat is de Europese atlas voor milieu en gezondheid?

Taal wijzigen:
Article Gepubliceerd 04-11-2023 Laatst gewijzigd 16-11-2023
3 min read
Photo: © Mateja Jaušovec, Well with Nature /EEA
De Europese atlas voor milieu en gezondheid van het EEA is een verzameling gegevens en kaarten met belangrijke informatie over milieukwaliteit en -risico’s in heel Europa. Wij interviewden Gerardo Sanchez, een EEA-deskundige op het gebied van milieu, gezondheid en welzijn, over de atlas en wie er baat bij kan hebben.

Wat is de Europese atlas voor milieu en gezondheid?

De Europese atlas voor milieu en gezondheid is een digitaal hulpmiddel dat demonstreert welke gevolgen het milieu heeft voor de gezondheid en het welzijn van Europese inwoners, zowel positief als negatief.

In de atlas hebben we gegevens verzameld van de lidstaten van de EEA en de partnerlanden. Sommige gegevens komen van ons; sommige gegevens zijn afkomstig uit andere betrouwbare bronnen. We hebben de verzamelde informatie omgezet in interactieve kaarten en viewers die mensen kunnen bekijken om meer te weten te komen over het verband tussen aan de ene kant het milieu en aan de andere kant gezondheid en welzijn. De atlas is een product van het EEA, maar ook een product in het kader van het actieplan ‘Vervuiling naar Nul’  van de Europese Commissie.

 

Hoe is de atlas opgebouwd en hoe werkt hij?

De atlas toont ruimtelijke gegevens. We hebben hard gewerkt om de kaarten en viewers te optimaliseren voor allerlei apparaten, van pc’s tot tablets, smartphones enz.

De atlas bestaat uit vier delen, waaronder kaarten die zijn georganiseerd per thema, de “check your place”-widget en een rubriek “meer weten”. De thema’s van de kaarten zijn lucht, geluidshinder, water, groene ruimtes, klimaat en ongelijkheid. Voor elk thema kunnen mensen displays zien die de belangrijkste milieurisico’s en voordelen voor de gezondheid weergeven.

Met de “check your place”-widget kunnen mensen direct een “scorekaart voor milieu en gezondheid” genereren met belangrijke informatie over milieurisico’s op de plaats waar ze wonen, werken of tijd doorbrengen. En de rubriek “meer weten” biedt extra informatie over elk thema, gegevensbronnen, belangrijke publicaties en video’s met uitleg van EEA-deskundigen.

 

Wat is het verband tussen de atlas en het werk van het EEA?

De atlas is voornamelijk gebaseerd op gegevens die door het EEA worden beheerd en op EEA-analyses en -studies. Zo berust de atlas grotendeels op gegevens uit verslagen van het EEA over luchtkwaliteit in Europa en geluidshinder, maar ook op informatie van de Europese waarnemingspost voor klimaat en gezondheid. Daarnaast is de atlas bedoeld als toegangspoort tot alle EEA-studies en -gegevens over milieurisico’s en -factoren die de gezondheid negatief of positief zouden kunnen beïnvloeden.

 

Wie zal de atlas hopelijk gebruiken?

De atlas is gericht op het grote publiek. Qua ontwerp hebben we bijvoorbeeld geen functies opgenomen die gewoonlijk bedoeld zijn voor een technisch publiek (zoals direct downloaden). Gevalideerde informatie van hoge kwaliteit, zoals wij die in de atlas hebben opgenomen, kan een krachtig instrument zijn voor verandering . We hopen dat gebruikers van de atlas deze informatie nuttig zullen vinden om veranderingen door te voeren, van het individuele niveau tot het gemeenschapsniveau, om uiteindelijk tot beleidsveranderingen op alle niveaus te komen.

 

Hebt u feedback ontvangen?

We hebben veel feedback ontvangen via onze speciale mailbox (ehatlas@eea.europa.eu)  Del feedback  behelst verschillende onderwerpen, waaronder fouten, verzoeken tot samenwerking, meningen over specifieke kaarten of  enz.

We zijn bijzonder blij met de feedback die we van verschillende lokale overheden hebben ontvangen. We hadden er niet per se rekening mee gehouden dat dit een van onze belangrijkste publieksgroepen zou zijn, maar we ontvangen van hen veel vragen en (grotendeels positieve) feedback.

 

Zijn er andere vergelijkbare diensten gepland voor de toekomst?

We werken de atlas bij wanneer we nieuwe gegevens ontvangen. We hebben ook plannen om een nieuw product op te nemen in de atlas: deEuropean Environment and Health Impacts Index(EHII – Europese index voor effecten op het milieu en de gezondheid). Dit is een indicator die gebaseerd is op de gezondheidseffecten van de belangrijkste milieurisico’s, wat voor elk land één cijfer oplevert dat de milieu-gerelateerde ziektedruk van de bevolking illustreert. Daarnaast zullen we nieuwe producten toevoegen wanneer belangrijke, nieuwe gegevensstromen ter beschikking komen, met name van onze collega’s in het Copernicus-programma.

 

Gerardo Sanchez
EEA-deskundige op het gebied van milieu, gezondheid en welzijn

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: signals, signals 2023, eea signals 2023
Documentacties