следващ
предишен
елементи

Article

Събеседване — Какво представлява Европейският атлас за околната среда и здравето?

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Mateja Jaušovec , Well with Nature /EEA
Европейският атлас на ЕАОС за околна среда и здраве е компилация от данни и карти, които показват ключова информация за качеството на околната среда и рисковете в Европа. Събеседвахме с Херардо Санчес, експерт на ЕАОС в областта на околната среда, здравето и благосъстоянието, по темата за Атласа и за това кой може да се възползва от него.

Какво представлява Европейският атлас за околна среда и здраве?

Европейският атлас за околна среда и здраве е цифров ресурс, който показва как околната среда влияе върху здравето и благосъстоянието на европейците — както в добър, така и в лош план.

В атласа сме събрали данни от държавите — членки на ЕАОС и от сътрудничещите ни държави. Някои от данните са наши, други са от други надеждни източници. Превърнахме събраните данни в интерактивни карти и визуализации, които хората могат да разглеждат, за да научат повече за връзката между околната среда и здравето и благосъстоянието. Въпреки че атласът е продукт на ЕАОС, той също така е резултат от работата по плана за действие на Европейската комисия за нулево замърсяване.

 

Как е изграден и как функционира?

Атласът представя пространствени данни. Работихме доста усилено, за да оптимизираме картите и визуализирането за всички видове устройства — от персонални компютри до таблети, смартфони и т.н.

Има четири основни раздела, включително карти, организирани по тематични области, модул „Проверете за вашето място“ и раздел „Научете повече“. Тематичните области на картите са въздух, шум, вода, зелени пространства, климат и неравенства. Във всяка област могат да се видят изображения, които илюстрират основните рискове за околната среда и ползи за здравето.

Модулът „Проверете за вашето място“ позволява незабавно да се генерира „карта за оценка на околната среда и здравето“ с ключова информация за екологичните рискове в мястото, където живее, работи или прекарва времето си потребителят. А разделът „Научете повече“ предоставя допълнителна информация за всяка от областите, източници на данни, важни публикации и видеоклипове с пояснения от експерти от ЕАОС.

 

Каква е връзката между атласа и дейността на ЕАОС?

Атласът е изграден главно въз основа на данни, управлявани от ЕАОС, както и анализи и проучвания на ЕАОС. Например той ползва в голяма степен данни от докладите на ЕАОС за качеството на въздуха в Европа и шума, както и информация от Европейската обсерватория за климата и здравето. Освен това атласът е предназначен да служи като портал към всички проучвания и данни на ЕАОС за рисковете и аспектите на околната среда, които могат да окажат отрицателно или положително влияние върху здравето.

 

Кой се надявате да го използва?

Атласът е предназначен за широката общественост. Например по отношение на дизайна не включихме функции, които обикновено обслужват техническата аудитория (напр. директно изтегляне). Висококачествената и потвърдена информация, която сме включили в атласа, може да бъде мощен инструмент за промяна. Надяваме се, че за потребителите на атласа тази информация ще бъде от полза за осъществяване на промени — от индивидуално ниво до нивото на техните общности и в крайна сметка, към промени в политиките на всички нива.

 

Получихте ли отзиви?

Получихме много отзиви чрез специалната ни пощенска кутия (ehatlas@eea.europa.eu) по няколко теми, включително проблеми, предложения за сътрудничество, мнения за конкретни карти или слоеве и др.

Особено сме доволни от отзивите, които получихме от няколко местни власти. Не сме мислили, че това непременно ще бъде една от основните ни групи от потребители, но получаваме много въпроси и (в голямата си част положителни) отзиви от тях.

 

Планират ли се други подобни услуги в бъдеще?

Ще актуализираме атласа в зависимост от ритъма, в който постъпват нови данни. Освен това имаме планове да включим нов продукт в атласа — Европейския индекс за въздействието върху околната среда и здравето (EHII). Това е показател, който се основава на въздействието върху здравето на най-важните рискове, свързани с околната среда; той ще предоставя единна стойност за всяка държава, илюстрираща тежестта на свързаните с околната среда заболявания сред нейното население. Освен това ще включваме нови продукти, когато станат достъпни нови важни потоци от данни, по-специално от колегите ни от програмата „Коперник“.

 

Gerardo Sanchez

Експерт на ЕАОС по околна среда, здраве и благосъстояние

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2023, eea signals 2023
Действия към документ