naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Intervju – Kaj je evropski okoljski in zdravstveni atlas?

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.11.2023 Zadnja sprememba 16.11.2023
3 min read
Photo: © Mateja Jaušovec, Well with Nature /EEA
Evropski okoljski in zdravstveni atlas EEA je zbirka podatkov in zemljevidov, ki prikazujejo ključne informacije o kakovosti okolja in okoljskih tveganjih v Evropi. Z Gerardom Sanchezom, strokovnjakom EEA za okolje, zdravje in dobro počutje, smo se pogovarjali o atlasu in o tem, komu lahko koristi.

Kaj je evropski okoljski in zdravstveni atlas?

Evropski okoljski in zdravstveni atlas je digitalni vir, ki prikazuje, kako okolje na dobre in slabe načine vpliva na zdravje in dobro počutje evropskih prebivalcev.

V atlasu smo zbrali podatke iz držav članic EEA in sodelujočih držav. Nekateri podatki prihajajo od nas, nekateri pa iz drugih, verodostojnih virov. Zbrane podatke smo pretvorili v interaktivne zemljevide in pregledovalnike, ki jih lahko ljudje raziščejo, da izvejo več o povezavi med okoljem ter zdravjem in dobrim počutjem. Čeprav je atlas izdelek EEA, je tudi rezultat akcijskega načrta Evropske komisije za ničelno onesnaževanje.

 

Kako je zgrajen in kako deluje?

Atlas prikazuje prostorske podatke. Veliko truda smo vložili v optimizacijo zemljevidov in pregledovalnikov za vse vrste naprav – od osebnih računalnikov do tabličnih računalnikov, pametnih telefonov itd.

Sestavljen je iz štirih glavnih razdelkov, vključno z zemljevidi, organiziranimi po tematskih področjih, pripomočkom „preveri svoj kraj“ in razdelkom „več o tem“. Tematska področja zemljevidov so zrak, hrup, voda, zelene površine, podnebje in neenakosti. V okviru vsakega področja si lahko ogledate prikaze glavnih okoljskih tveganj in koristi za zdravje.

S pripomočkom „preveri svoj kraj“ lahko ljudje takoj ustvarijo „okoljski in zdravstveni pregled“ s ključnimi informacijami o okoljskih tveganjih, kjer živijo, delajo ali preživljajo čas. Razdelek „več o tem“ vsebuje dodatne informacije o vsakem področju, virih podatkov, ključnih publikacijah in razlagalnih videoposnetkih s strokovnjaki EEA.

 

Kako je atlas povezan z delom agencije EEA?

Atlas temelji predvsem na podatkih, ki jih upravlja EEA, ter na analizah in študijah EEA. Tako se na primer močno opira na podatke iz poročil EEA o kakovosti zraka v Evropi in hrupu ter na informacije evropskega observatorija za podnebje in zdravje. Poleg tega je atlas mišljen kot vstopna točka za vse študije in podatke EEA o okoljskih tveganjih in dobrinah, ki bi lahko negativno ali pozitivno vplivali na zdravje.

 

Komu je namenjen?

Atlas je namenjen splošni javnosti. Zato na primer z vidika zasnove nismo vključili funkcionalnosti, ki bi bile običajno namenjene tehničnim javnostim (npr. neposreden prenos podatkov). Visokokakovostne in potrjene informacije, kot smo jih vključili v atlas, so lahko močno orodje za spremembe. Upamo, da bodo uporabnikom atlasa te informacije koristile pri uvajanju sprememb tako na ravni posameznikov kot tudi na ravni njihovih skupnosti in na koncu pri spremembah politike na vseh ravneh.

 

Ali ste prejeli povratne informacije?

V naš namenski poštni predal (ehatlas@eea.europa.eu) smo prejeli veliko povratnih informacij o več temah, vključno z napakami, ponudbami za sodelovanje, mnenji o nekaterih zemljevidih ali slojih itd.

Zelo smo zadovoljni s povratnimi informacijami, ki smo jih prejeli od več lokalnih organov. Nismo menili, da bi bili ti ena naših ključnih ciljnih javnosti, vendar od njih prejemamo številna vprašanja in (večinoma pozitivne) povratne informacije.

 

Ali so v prihodnosti načrtovane še druge podobne storitve?

Atlas bomo posodabljali v skladu z dinamiko prejemanja novih podatkov. V atlas nameravamo vključiti tudi nov izdelek, evropski indeks vplivov na okolje in zdravje (EHII). Gre za kazalnik, ki temelji na vplivih najpomembnejših okoljskih tveganj na zdravje, za vsako državo pa bo navedena ena sama številka, ki ponazarja okoljsko breme bolezni pri njenem prebivalstvu. Poleg tega bomo vključevali nove izdelke, ko bodo na voljo novi pomembni podatkovni tokovi, zlasti od naših kolegov iz programa Copernicus.

 

Gerardo Sanchez
Strokovnjak EEA za okolje, zdravje in dobro počutje

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

Akcije dokumenta