kitas
ankstesnis
punktai

Article

Kaip užtikrinti tvaresnį tekstilės naudojimą ir gamybą?

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2023-07-17 Paskutinį kartą keista 2023-08-23
4 min read
Žmonės vis geriau suvokia apie mūsų vartojimo poveikį gamtai ir klimatui. Viena iš pagrindinių vartojimo kategorijų yra drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai. Kalbėjome su EAA žiedinės ekonomikos, vartojimo ir gamybos specialistu Lars Mortensen, kuris atliko keletą tekstilės gaminių ir jų poveikio aplinkai vertinimų.

Koks yra pagrindinis tekstilės gaminių poveikis? 

Tekstilės gamyba ir vartojimas Europos Sąjungoje daro didelį poveikį aplinkai ir klimatui. Prisidėdama prie ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano, EAA savo informaciniame pranešime apie tekstilės gaminius ir aplinką pateikė skaičiavimą, kad pagal visuotinį gyvavimo ciklą ir pasirinktus ir išmatuojamus kenkiančius veiksnius tekstilės gaminių vartojimas Europoje po būsto, maisto ir judumo vidutiniškai yra ketvirtas didžiausias aplinkai ir klimato kaitai kenkiantis veiksnys. 

Konkrečiai, mes parodėme, kad tekstilės gaminių vartojimas lemia trečią pagal dydįžemės ir vandens naudojimąvertės grandinėje ir penktą pagal dydįmaterialinių išteklių naudojimą bei išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, tekstilės gaminiai sukelia kenkiančius veiksnius ir poveikį dėl juose esančių cheminių medžiagų, todėl šiais metais tirsime tekstilės gaminiuose naudojamų PFAS kiekius ir poveikį. 

Mūsų tekstilės srities rezultatai tapo ES tvarios ir žiedinės tekstilės gaminių strategijos, kuri buvo paskelbta 2022 m. kovo mėn., žinių baze, be to, šiuo metu jais remiasi Europos Parlamentas rengdamas savo nuomonę dėl ES tekstilės strategijos. 


Kas šiuo metu ES daroma su išmetamais drabužiais? 

Dauguma naudotų tekstilės gaminių ES šiuo metu yra išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis, o vėliau  deginami energijai gaminti, tačiau nežinome tikslaus šio atliekų srauto kiekio. Vidutiniškai 38 proc. tekstilės gaminių tiekiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, tačiau tik apie 10 proc. atiduodamų drabužių parduodami toje pačioje ES šalyje ir dar 10 proc. kitose ES šalyse. Didžioji atiduodamų tekstilės gaminių dalis eksportuojama į Afriką ir Aziją. 

Mūsų naujausiame informaciniame pranešime apie tekstilės gaminius „ES naudotų tekstilės gaminių eksportas ir Europos žiedinė ekonomika nurodoma, kad ES naudotų tekstilės gaminių eksportas per du dešimtmečius padidėjo trigubaiir 2019 m. siekė beveik 1,7 mln. tonų per metus. 

Apie 46 proc. viso kiekio eksportuota į Afrikos šalis (daugiausia į Tunisą, Ganą ir Kamerūną), kurių kiek daugiau nei pusė buvo panaudota pakartotinai, o likusi dalis buvo išvežta į sąvartynus arba išmesta. Apie 41 proc. eksportuota į Aziją (daugiausia į Pakistaną, JAE ir Indiją), kur tam tikra tekstilės gaminių dalis mechaniškai perdirbta, o tam tikra – dar kartą eksportuota į kitas Azijos ir Afrikos šalis. 

Apskritai, dėl šio eksporto kyla daug neužtikrintumo, taip pat ir dėl to, kas atsitinka su mūsų naudotais tekstilės gaminiais Afrikoje ir ypač Azijoje. Matome, kad šiuo metu žiniasklaida ir politikos atstovai rodo didelį susidomėjimą šiuo klausimu. Visos ES valstybės narės iki 2025 m. privalo atskirai rinkti tekstilės gaminius, ir tikimės, kad po šio termino bus surinkta daugiau pakartotinai naudojamos tekstilės gaminių. 


Ko gali imtis politikos formuotojai, įmonės ir vartotojai, kad sumažintų naudotų tekstilės gaminių poveikį ir eksportą? 

Politikos formuotojai jau ieško būdų, kaip geriausiai sumažinti eksportuojamų naudotų tekstilės gaminių poveikį. ES šalys šiuo metu diegia didesnės gamintojo atsakomybės sistemas ir tikimasi, kad tai atneš naudos, kaip ir tekstilės gaminių įtraukimas į peržiūrėtą Ekologinio projektavimo direktyvą, kuria siekiama, kad tekstilės gaminiams būtų taikomi saugaus ir tvaresnio projektavimo principai. 

Taip pat būtų naudinga geriau rūšiuoti ir žymėti, kad būtų galima atskirti, kurie tekstilės gaminiai tinka pakartotiniam naudojimui, o kur tekstilės atliekos. Įmonės taip pat gali imtis veiksmų pagerinti tekstilės gaminių kokybę, tvarumą ir taisomumą, kad jie, be kita ko, ilgiau būtų naudingi. Vartotojai, pavyzdžiui, jei įperka, gali pirkti geresnės kokybės tekstilės gaminius, kuriuos ilgiau dėvėtų, ir pirkti pakartotinai naudojamos tekstilės gaminius. 


Koks galėtų būti biologinių pluoštų vaidmuo, kad tekstilės gaminiai taptų tvaresni? 

Drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams naudojami biologiniai pluoštai dažnai laikomi tvaresnėmis alternatyvomis, tačiau EAA Europos žiedinės ekonomikos ir išteklių naudojimo teminio centro techninė ataskaita rodo, kad šią nuostatą reikia vertinti apdairiai. 

Nors biologiniai pluoštai gali suteikti galimybę atsisakyti  sintetinių tekstilės gaminių, pagamintų plastikų (kurie daugiausia gaminami naftos ir dujų), tačiau jie lemia kitus neigiamus veiksnius aplinkai, įskaitant vandens ir žemės naudojimą, susijusį su žemės ūkio veikla, miškų kirtimu ir pluoštų perdirbimu. 


Kokių veiksmų imasi ES, kad sumažintų neigiamą tekstilės gaminių daromą poveikį? 

Remdamasi EAA ir kitų sukauptomis žiniomis, 2022 m. kovo mėn. Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo strategiją dėl tvarių produktų. Strategijoje pateikta gana daug konkrečių politikos iniciatyvų, kuriomis reguliuojama tekstilės pramonė. 

Vienas svarbių to aspektųtekstilės gaminių įtraukimas į peržiūrėtą ES ekologinio projektavimo direktyvą, kuria, kaip tikimasi, bus sudarytos sąlygos saugiam ir tvaresniam projektavimui. Kitas aspektastekstilės gaminių įtraukimas į ES gaminio pasą. Be to, svarbu, kad visose ES valstybėse narėse būtų įdiegtos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. viso, Euratex teigimu, ateinančiais metais bus parengta daugiau kaip 16 teisės aktų, kurie bus susiję su tekstilės gaminiais ir reglamentuos pateikimą ES rinkoje. 


Ar yra perspektyvių iniciatyvų, kaip visoje Europoje atsisakyti greitosios mados? 

ES tekstilės strategijoje išdėstyta vizija, kad iki 2030 m. greitoji mada taps nebemadinga. Sakyčiau, kad šiuo metu mados rinkoje vyrauja greitoji mada. Mados rinkai pateikiami ne greitosios mados, bet aukštos kokybė gaminiai, kurie gali būti taisomi ir sukurti ilgesniam naudojimui, vis dar užima labai mažą rinkos dalį. 

Esama perspektyvių iniciatyvų, tačiau joms sunku plėstis ir konkuruoti su greitąja mada. Tikiuosi ir tikiu, kad ES tekstilės strategijos įgyvendinimas ir galbūt tam tikras į tekstilės gaminius nukreiptas pasaulinės politikos dėmesys padės pramonei pereiti nuo greitosios mados prie žiedinės ir tvarios tekstilės vartojimo ir gamybos sistemos. 

 

 

Lars Mortensen
EAA žiedinės ekonomikos specialistas 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje: production, textiles, consumption
Dokumento veiksmai