další
předchozí
položky

Article

Jak zlepšit udržitelnost spotřeby a výroby textilních výrobků?

Změnit jazyk
Article Publikováno 21.08.2023 Poslední změna 23.08.2023
4 min read
Lidé si stále více uvědomují dopady naší spotřeby na přírodu a klima. Jednou z klíčových oblastí spotřeby jsou oděvy a další textilní výrobky. Hovořili jsme s Larsem Mortensenem, expertem EEA na oběhové hospodářství, spotřebu a výrobu, který se podílel na několika hodnocení textilních výrobků a jejich dopadu na životní prostředí.

V čem spočívá hlavní dopad textilních výrobků? 

Výroba a spotřeba textilních výrobků v Evropské unii významný dopad na životní prostředí a klima. V souvislosti s akčním plánem EU pro oběhové hospodářství EEA ve svém informačním sdělení o textilních výrobcích a životním prostředí uvedla, že z hlediska globálního životního cyklu by spotřeba textilních výrobků v Evropě obsadila mezi vybranými a měřitelnými zátěžemi pro životní prostředí a změnu klimatu čtvrtou příčkupo bydlení, potravinách a mobilitě. 

Podle zjištění je konkrétně spotřeba textilních výrobků třetí nejvýznamnější příčinou využívání půdy a vody v hodnotovém řetězci a pátou největší příčinou využívání materiálových zdrojů emisí skleníkových plynů. Textilní výrobky představují zátěž a mají dopad také z hlediska obsahu chemických látek. Tento rok budeme zkoumat množství per- a polyfluoroalkylových látek v textilních výrobcích a jejich dopad.

Naše výsledky o textilních výrobcích vytvořily znalostní bázi pro Strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, která byla zveřejněna v březnu 2022, a v současné době z ní vychází Evropský parlament při přípravě stanoviska ke Strategii EU pro textilní výrobky.


Co se v současnosti děje s vyhozenými oděvy v EU?

Většina použitých textilních výrobků v EU se v současnosti vyhazuje do komunálního odpadu a poté se spálí za účelem výroby energie. Přesný objem tohoto toku odpadu však není znám. V průměru je 38 % textilních výrobků darováno k opětovnému použití a recyklaci. Pouze přibližně 10 % darovaných oděvů se však prodá ve stejné zemi EU a dalších 10 % v jiných zemích EU. Většina zbývajících darovaných textilních výrobků se poté vyváží do Afriky a Asie.

Z našeho nejnovějšího informačního sdělení o textilních výrobcích s názvem Vývoz použitých textilních výrobků z EU v evropském oběhovém hospodářství vyplynulo, že vývoz těchto výrobků se za posledních dvacet let v roce 2019 ztrojnásobil na téměř 1,7 milionu tun ročně.

Přibližně 46 % použitých textilních výrobků vyvezených z EU bylo vyvezeno do Afriky (většinou do Tuniska, Ghany a Kamerunu), přičemž o něco více než polovina byla opětovně použita a zbytek byl uložen na legálních či nelegálních skládkách. Přibližně 41 % bylo vyvezeno do Asie (většinou do Pákistánu, Spojených arabských emirátů a Indie), přičemž některé textilní výrobky byly mechanicky recyklovány a jiné zpětně vyvezeny do jiných asijských či afrických zemí.

Obecně panuje značná nejistota ohledně těchto vyvážených výrobků a toho, co se děje s evropskými použitými textilními výrobky v Africe a zejména v Asii. V současnosti jsme svědky značného zájmu o tuto problematiku jak ze strany sdělovacích prostředků, tak politiků. Do roku 2025 budou všechny členské státy EU povinny sbírat textilní výrobky odděleně. Očekává se, že množství opětovně použitých textilních výrobků získaných v rámci sběru odpadu poté vzroste.


Co mohou političní představitelé, podniky a spotřebitelé učinit pro snížení dopadu a omezení vývozu použitých textilních výrobků?

Političní představitelé již nyní pracují na tom, jak co nejvíce snížit dopad vývozu použitých textilních výrobků. Země EU nyní zavádí systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, což doufejme pomůže, stejně jako začlenění textilních výrobků do revidované směrnice o ekodesignu, která si klade za cíl výrobu textilních výrobků, které jsou bezpečnější a udržitelnější již ve fázi návrhu.

Pomoci by také mělo lepší třídění a označování textilních výrobků, které by odlišilo recyklovatelný textil od textilního odpadu. Podniky zase mohou zapracovat na zvýšení kvality, trvanlivosti a opravitelnosti textilních výrobků, aby mimo jiné vydržely déle. Spotřebitelé mohou například pomoci tím, že si budou kupovat textilní výrobky vyšší kvality, pokud si to budou moci dovolit, a nosit je déle, nebo si budou kupovat textilní výrobky z druhé ruky.


Jakou roli mohou hrát biovlákna při vytváření udržitelnějších textilních výrobků?

Vlákna z biologických materiálů, která se používají v oděvech a dalších textilních výrobcích, jsou často považována za udržitelnější alternativu. Z odborné zprávy Evropského tematického centra pro oběhové hospodářství a využívání zdrojů agentury EEA však vyplývá, že to nemusí být pravda.

Přestože vlákna z biologických materiálů představují možnost, jak se odklonit od syntetických textilních výrobků vyráběných z plastů (které se získávají zejména z ropy a plynu), znamenají další zátěž pro životní prostředí, například kvůli využívání vody a půdy v souvislosti s jejich zpracováním, stehně tak i se zemědělskou činností a odlesňováním.


Co dělá EU pro řešení negativních dopadů textilních výrobků?

Na základě zjištění předložených EEA a dalšími subjekty navrhla Evropská komise v březnu 2022 ambiciózní Strategii pro udržitelné výrobky. Strategie zahrnuje poměrně velký počet konkrétních politických iniciativ vztahujících se na textilní průmysl.

Jedním z jejích nejdůležitějších prvků je začlenění textilních výrobků do revidované Směrnice EU o ekodesignu, což doufejme umožní jejich bezpečnější a udržitelnější navrhování. Dalším prvkem je zahrnutí textilních výrobků do konceptu pasu výrobků EU. Důležité je také zavedení systémů rozšířené odpovědnosti výrobců ve všech členských státech EU. Podle organizace Euratex existuje více než šestnáct právních předpisů, které v nadcházejících letech budou mít vliv na textilní výrobky na trhu EU a budou je regulovat.


Existují v EU slibné iniciativy, které umožní odklonit se od rychlé módy?

Strategie EU pro textilní výrobky má vizi, že „by rychlá móda měla do roku 2030 vyjízt z módy“. Řekl bych, že současná móda na trhu je převážně rychlou módou. Část módy, která není rychlou módou, ale je vysoce kvalitní, dá se opravit a je designově nadčasovější, se na trhu stále vyskytuje ve velmi malé míře.

Slibné iniciativy sice existují, ale v konkurenci s rychlou módou se těžko prosazují. Doufám a věřím, že implememntace Strategie EU pro textilní výrobky a možná i určité celosvětové politické iniciativy zaměřené na textilní výrobky pomohou textilnímu průmyslu přejít od rychlé módy na oběhový a udržitelný systém výroby a spotřeby textilních výrobků.

 

Lars Mortensen
expert EEA na oběhové hospodářství, spotřebu a výrobu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů