kitas
ankstesnis
punktai

Article

Pokalbis. Gaminantys vartotojai ir energetikos krizė. Piliečiai prisideda prie Europos energetikos pertvarkos

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2022-10-14 Paskutinį kartą keista 2023-03-16
3 min read
Kas yra energiją gaminantys vartotojai ir koks jų vaidmuo skatinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą visoje Europoje? Apie tai, kaip piliečiai, institucijos ir įmonės, tapdami atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminančiais vartotojais, gali padėti įveikti dabartinę energetikos krizę, kalbėjomės su EAA energetikos ir aplinkos ekspertu Javier Esparrago. Šį mėnesį EAA paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminančių vartotojų vaidmuo ir tokios gamybos plėtra, kurią skatina geresnės ir pigesnės technologijos ir atitinkama politika.

Terminas „gaminantys vartotojai“, regis, plinta visoje Europoje. Kas tiksliai yra vartotojų gamyba?

Terminas vartotojų gamyba yra labai platus ir dažnai apibrėžiamas panašiai. Siaurąja prasme gaminantys vartotojai yra tie asmenys, įstaigos ar mažosios įmonės, kurie energiją ir gamina, ir vartoja. Tačiau plačiąja prasme šis terminas apima visus subjektus, kurie aktyviai prisideda prie energijos gamybos, pavyzdžiui, padeda stabilizuoti tinklą naudodami savo baterijas. Gaminantys vartotojai gali veikti individualiai arba kolektyviai, pavyzdžiui, susibūrę į energijos bendriją.

Ši nauja praktika nagrinėjama mūsų neseniai parengtoje EAA ataskaitoje Energiją gaminantys vartotojai Europoje. Piliečių dalyvavimas energetikos pertvarkoje.

Kokie yra svarbiausi vartotojų gamybos privalumai, palyginti su didelėmis atsinaujinančiųjų išteklių energijos jėgainėmis? Ir kokie trūkumai?

Jų labai daug. Privalumus paminėsiu tik tris. Pirma, gaminantys vartotojai už tiekiamą energiją paprastai rečiau moka brangiai, nes dalį savo suvartojamos energijos pasigamina patys. Antra, daug gaminančių vartotojų įrenginių įrengti ant stogo, todėl nereikia papildomo žemės ploto. Trečia, šiuos projektus paprastai finansuoja namų ūkiai, todėl jie yra geras būdas sutelkti privačias santaupas energetikos pertvarkai.

Yra ir didelių trūkumų. Vienas pagrindinių yra tai, kad dažnai gaminančių vartotojų projektai būna mažiau ekonomiškai efektyvūs nei didelio masto projektai vien dėl masto ekonomijos. Taip pat kritikuojami dideli kai kurių gaminančių vartotojų modelių pradiniai įnašai, nes jie įperkami ne visiems.

Galiausiai manau, kad ateities energetikos sistema bus labiau decentralizuota ir susidės iš didelių ir mažų jėgainių, sujungtų į vieną išmanųjį, lankstų elektros tinklą.

Kaip piliečiai, būdami gaminančiais vartotojais, gali padėti sumažinti neigiamą dabartinės energetikos krizės, ypač sąskaitų už elektros energiją, poveikį?

Potencialas yra didžiulis. Kartais namų ūkis gamindamas elektros energiją gali patenkinti visus savo elektros energijos poreikius, ypač jei turi įrengtas baterijas ir šilumos siurblį. Reaguojant į pakilusias energijos kainas, nedidelio masto projektus paprastai galima įgyvendinti gana greitai.

Per pastaruosius kelis mėnesius labai išaugo ant stogo įrengiamų saulės elektrinių paklausa. Tačiau keli veiksniai lėtina gaminančių vartotojų projektų įgyvendinimo spartą. Pavyzdžiui, šiuo metu susiduriama su fotovoltinių plokščių ir jų komponentų tiekimo problemomis. Projektų įgyvendinimą stabdo leidimo gavimo procesai ir įgūdžių trūkumas. Žinoma, ne visi turi stogą, ant kurio galima įrengti saulės elektrinę.

Ar vartotojų gamyba tai tik saulės elektrines? Kokios kitos technologijos naudojamos?

Populiariausios yra ant stogo įrengiamos saulės elektrinės. Tačiau kai kurie kolektyviai gaminantys gaminantys vartotojai investuoja ir į kitas technologijas, pavyzdžiui, vėjo jėgaines, mažas hidroelektrines arba centralizuoto šildymo sistemas.

Kokiomis priemonėmis ES padeda skatinti vartotojų gamybą?

Naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje ir Elektros energijos vidaus rinkos direktyvoje apibrėžtos įvairios gaminančių vartotojų rūšys ir išsamiai išdėstytos visų jų teisės ir pareigos. Tačiau didžiausias postūmis įvyko gegužės mėnesį, kai buvo pasiūlytas planas „REPowerEU“ ir jame numatyta stoginių saulės energijos įrenginių iniciatyva. Šiame pasiūlyme numatytas teisinis įpareigojimas naujuose pastatuose įrengti saulės energijos elektrines ir raginti šalis mažinti biurokratiją, teikti paskatas ir patarti piliečiams, kaip tapti gaminančiais vartotojais. Tai iš esmės keičia padėtį.

Ar elektros energijos vartotojui lengva tapti gaminančiu vartotoju?

Tai labai priklauso nuo gaminančio vartotojo aplinkybių, kurių yra įvairiausių. Pavyzdžiui, asmuo, norintis ant stogo įsirengti saulės elektrinę, turėtų žinoti, kad iš pradžių jam reikės daug investuoti, planuoti, gauti leidimus, o kartais ir laukti, kol kvalifikuotas specialistas galės atlikti įrengimo darbus.

Ir atvirkščiai – prisijungti prie didelės energijos bendrijos gali būti beveik taip pat paprasta, kaip pakeisti energijos tiekėją. Aplinkybės labai skiriasi, tačiau norint greitesnio vartotojų gamybos diegimo, labai svarbu mažinti kliūtis patekti į rinką.

Kokie yra pagrindiniai uždaviniai ir kliūtys, su kuriais susiduria gaminantys vartotojai, ir ką gali padaryti vyriausybės?

Labai svarbu turėti aiškų, stabilų ir gerai išvystytą teisinį pagrindą. Kai kuriose šalyse vartotojų gamyba nėra tinkamai reglamentuota nacionaliniais įstatymais ir teisės aktais, todėl energiją norintiems gaminti vartotojams kyla neaiškumų. Kliūčių dažnai kelia ir galimybių gauti finansavimą ir informacijos trūkumas. Nacionalinės arba regioninės valdžios institucijos galėtų įsteigti vieno langelio principu veikiančius centrus, informuojančius piliečius apie techninius ir reguliavimo aspektus, taip pat apie finansinę paramą, kurią jie gali gauti. Vyriausybės taip pat turėtų spręsti įgūdžių trūkumo problemą ir pritaikyti profesinį mokymą prie rinkos poreikių.

Kokį kitą darbą šioje srityje atlieka EAA?

Šiuo metu baigiame rengti EAA informacinį pranešimą – trumpą internetinį vertinimą gaminančių vartotojų ir miestų klausimais, kurį paskelbsime per artimiausius mėnesius. Jame analizuojami konkretūs veiksniai, darantys poveikį gaminantiems vartotojams miesto vietovėse, ir kaip savivaldybės gali jiems padėti.

Javier Esparrago

EAA aplinkos ir energijos ekspertas

Pokalbis paskelbtas EAA informaciniame biuletenyje Nr. 03/2022.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage