neste
forrige
elementer

Article

Intervju – Prosumere og energikrisen: borgere som bidrar til Europas energiomstilling

Endre språk
Article Publisert 14.10.2022 Sist endret 16.03.2023
3 min read
Hva er «prosumere» av energi, og hvilken rolle kan de spille i å fremme fornybar energi i hele Europa? Vi satte oss ned med EEAs energi- og miljøekspert Javier Esparrago for å snakke om hvordan borgere, institusjoner og bedrifter kan bidra til å takle den nåværende energikrisen ved å bli prosumere; dvs. personer som både produserer og forbruker fornybar energi. Tidligere denne måneden publiserte EEA en rapport som gir en oversikt over rollen til prosumere av fornybar energi og dens voksende popularitet i kjølvannet av bedre og billigere teknologi og politiske retningslinjer som fremmer det.

Begrepet prosumer ser ut til å være et økende fenomen over hele Europa. Hva mener vi egentlig med «prosumpsjon»?

Begrepet «prosumpsjon» er vidtfavnende og definisjonene overlapper ofte. I strengeste forstand er prosumere individer, institusjoner eller små bedrifter som både produserer og forbruker energi. Vi utvider imidlertid begrepet til å dekke alle som aktivt bidrar til energisystemet, for eksempel ved å bidra til å stabilisere nettet ved hjelp av batteriene deres. Prosumere kan operere individuelt eller som et kollektiv, for eksempel som et energikooperativ.

Den ferske EEA-rapportenEnergy Prosumers in Europe — Citizen participation in the energy transition ser på denne fremvoksende praksisen.

Hva er de viktigste fordelene med prosumpsjon sammenlignet med store fornybare energianlegg? Hva er ulempene?

Så mange å velge! Jeg begrenser meg til tre fordeler. For det første er prosumere vanligvis mindre utsatt for høye energipriser, siden de ofte genererer deler av energien de forbruker. For det andre er mange prosumer-installasjoner plassert på hustak og unngår dermed behovet for ekstra arealer. For det tredje er disse prosjektene vanligvis finansiert av private husholdninger, så de er en god måte å mobilisere privat sparing i energiomstillingen.

Det finnes også betydelige ulemper. En av de viktigste er at prosumer-prosjekter ofte er mindre kostnadseffektive enn storskalaprosjekter, rett og slett på grunn av stordriftsfordeler. De høye forskuddskostnadene til enkelte prosumer-modeller kritiseres også, ettersom ikke alle har råd til dem.

Jeg tror at det fremtidige energisystemet vil bli mer desentralisert til slutt; med en blanding av små og store anlegg koblet sammen i et fleksibelt smartnett.

Hvor stor innvirkning kan borgere som er prosumere ha på en reduksjon av de negative virkningene av den nåværende energikrisen, særlig med henblikk på energiregningene?

Potensialet er enormt. En husholdning kan i visse tilfeller dekke hele sitt eget strømbehov med egenproduksjon, spesielt i kombinasjon med batterier og varmepumpe. Småskalaprosjekter kan vanligvis gjennomføres relativt raskt som svar på perioder med høye energipriser.

Vi har faktisk sett en enorm etterspørsel etter solcellepaneler til tak de siste månedene. Det er imidlertid noen faktorer som begrenser hastigheten på gjennomføringen av prosumer-prosjekter. Det er for eksempel for tiden forsyningsproblemer knyttet til solcellepaneler og deres komponenter. Det kan også være knyttet forsinkelser til å få en tillatelse og mangel på kompetanse. Utover dette har selvfølgelig ikke alle et tak tilgjengelig for å dekkes med paneler.

Er dette bare basert på forbrukeres bruk av solcellepaneler? Hvilke andre teknologier snakker vi om?

Solcelletak er den foretrukne teknologien. Noen kollektive prosumere investerer imidlertid også i andre teknologier som vind, småskala vannkraft eller fjernvarme.

Hvilken EU-politikk bidrar til å fremme prosumpsjon?

EUs reviderte fornybardirektiv og energimarkedsdirektivet definerer ulike typer prosumere og beskriver detaljerte rettigheter og plikter for hver. Det største fremstøtet for prosumpsjon kom imidlertid i mai med den foreslåtte REPowerEU-planen og dens solcelle-satsing (Solar Rooftop Initiative). Dette forslaget inkluderer en juridisk forpliktelse til å installere solcellepaneler på nye bygninger og oppfordrer land til å kutte ned på byråkrati, gi insentiver og gi råd til borgere om hvordan de kan bli prosumere. Det er en virkelig «game changer».

Hvor lett ville det være for en energiforbruker å bli en «prosumer»?

Dette avhenger hovedsakelig av prosumer-modellen, noe det finnes mange av. Eksempelvis bør en person som ønsker å installere solcellepaneler på taket sitt, forvente en betydelig startinvestering samt noe planlegging, innhenting av tillatelser og noen ganger venting på kvalifiserte fagfolk.

På en annen side kan det være nesten like enkelt å bli med i et stort energikooperativ som å bytte energileverandør. Det varierer mye, men å redusere disse oppstartsbarrierene er nøkkelen til et raskere skifte til prosumpsjon.

Hva er de viktigste utfordringene og hindringene som prosumere står overfor, og hva kan myndighetene gjøre?

Et klart, stabilt og godt utviklet politisk rammeverk er avgjørende. I noen land er prosumpsjon ikke riktig innlemmet i nasjonale lover og forskrifter, noe som skaper usikkerhet for potensielle prosumere. Tilgang til finansiering og mangel på informasjon er også ofte et hinder. Nasjonale eller regionale myndigheter kan opprette informasjonssentre der innbyggerne har tilgang til informasjon om tekniske og regulatoriske aspekter, samt tilgjengelig økonomisk støtte. Regjeringene bør også ta tak i kompetansemangelen og tilpasse yrkesopplæringen til markedets behov.

Hvilket fremtidig arbeid gjør EEA på dette området?

Vi avslutter for tiden et EEA-sammendrag om prosumere og byer, som publiseres i form av en kortfattet nettvurdering i løpet av de neste månedene. Den gir en analyse av spesifikke faktorer som påvirker prosumere i urbane områder og hvordan kommuner kan støtte dem.

Javier Esparrago

EEA-ekspert på miljø og energi

Intervju publisert i EEAs nyhetsbrev 03/2022

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics