Energi

Endre språk

Energi er helt avgjørende når det gjelder å skape industriell, kommersiell og samfunnsmessig rikdom, sikre personlig komfort og muliggjøre mobilitet. Men produksjon og forbruk av energi medfører store belastninger for miljøet, bl.a. i form av utslipp av klimagasser og luftforurensende stoffer, arealbruk, avfallsproduksjon og oljesøl. Disse belastningene bidrar til klimaendringer, skader naturlige økosystemer og menneskeskapte miljøer og har skadelige helseeffekter. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss