neste
forrige
elementer

Klimatiltak

Klimaendringene fører til kraftigere flommer, lengre tørkeperioder og redusert vannkvalitet. Det utgjør en stadig større trussel mot helsen vår, ifølge en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag. For å redusere de helseskadelige konsekvensene er vi nødt til å sikre raskere gjennomføring og bedre koordinering av innsatsen fra myndigheter, etater med ansvar for vann og helsevesenet.

Europa er det kontinentet i verden som varmes raskest opp, og klimarisikoen truer energi- og matvaresikkerheten, økosystemene, infrastrukturen, vannressursene, den finansielle stabiliteten og folks helse. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse som publiseres i dag, har risikoen i mange tilfeller allerede nådd kritiske nivåer og kan bli katastrofal hvis det ikke handles nå.

Det er økende og konkurrerende krav til bruk av biomasse i EU. Det brukes til biobaserte produkter innen sektorer som bygg, energi, transport og møbel- og tekstilproduksjon, men også til naturvern og karbonlagring. Rapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som publiseres i dag, understreker det presserende behovet for å prioritere bruk av biomasse på grunn av de ulike rollene biomasse spiller for EUs grønne giv og den potensielle mangelen på biomasseforsyning i fremtiden.

Bla katalog

Dokumenter handlinger