neste
forrige
elementer

Klimatiltak

Europa er det kontinentet i verden som varmes raskest opp, og klimarisikoen truer energi- og matvaresikkerheten, økosystemene, infrastrukturen, vannressursene, den finansielle stabiliteten og folks helse. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse som publiseres i dag, har risikoen i mange tilfeller allerede nådd kritiske nivåer og kan bli katastrofal hvis det ikke handles nå.

Det er økende og konkurrerende krav til bruk av biomasse i EU. Det brukes til biobaserte produkter innen sektorer som bygg, energi, transport og møbel- og tekstilproduksjon, men også til naturvern og karbonlagring. Rapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som publiseres i dag, understreker det presserende behovet for å prioritere bruk av biomasse på grunn av de ulike rollene biomasse spiller for EUs grønne giv og den potensielle mangelen på biomasseforsyning i fremtiden.

Utslippene av klimagasser i hele Den europeiske union gikk ned med to prosent i fjor sammenlignet med 2021-nivåene ifølge estimater i den siste rapporten "Trends and Projections" fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. Men til tross for gevinster i utslippsreduksjoner, fornybar energi og energieffektivitet, advarer rapporten om at akselerert handling er presserende nødvendig for å møte EUs ambisiøse klima- og energimål.

Bla katalog

Dokumenter handlinger