Energija

Maisto, energijos gamyba bei vartojimas ir žmonių ir prekių judėjimas veikia mūsų aplinką, klimatą ir sveikatą. Skelbdama naują fotografijos konkursą „Tvariai Jūsų“, Europos aplinkos agentūra kviečia Europos šalių gyventojus siųsti nuotraukas, įamžinančias tvaresnių maisto ir energijos vartojimo ir judumo sprendimų iššūkius ir galimybes.

Europos Sąjungos (ES) iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos suvartojamos energijos dalis nuo 2005 m. padidėjo du kartus, tačiau pastaraisiais metais šis augimas lėtėja – ypač dėl didėjančio energijos vartojimo ir dėl to, kad nedaroma pažanga transporto sektoriuje. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) naujos ataskaitos matyti, kad ES valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų 2020 m. tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje.

Naršyti katalogą