kitas
ankstesnis
punktai

Article

Pokyčiai pereinamuoju laikotarpiu

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2013-11-26 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
Photo: © Gülcin Karadeniz
Gyvename nuolat kintančiame pasaulyje. Kaip vykstančius pokyčius nukreipti tokia linkme, kad iki 2050 m. tvarią plėtrą užtikrintume visame pasaulyje? Kaip užtikrinti trumpalaikę ir ilgalaikę ekonominių ir aplinkos procesų pusiausvyrą? Atsakymai priklauso nuo to, kaip elgsimės pereinamuoju laikotarpiu ir ar neįkalinsime savęs netvariose sistemose.

Mūsų visuomenei kyla daugybė pavojų, susijusių su aplinkos apsauga, klimato kaita, biologinės įvairovės mažėjimu ir senkančiais gamtos ištekliais. Taip pat matome, jog daugelis aplinkosaugos problemų yra tarpusavyje susijusios ir giliai įsišaknijusios mūsų socialinėse ir ekonominėse sistemose. Pavyzdžiui, oro tarša ne tik kenkia žmonių sveikatai – ji skatina klimato kaitą ir pažeidžia ekosistemų atsparumą. Kad šią problemą išspręstume, turime pažvelgti į savo maisto, transporto, energetikos sistemas, o oro taršos klausimą spręsti pasauliniu lygmeniu.

Akivaizdu, kad norint įgyvendinti tokius sisteminius pokyčius, reikalingos visapusės priemonės ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Kai kurios programos, kurių tikslas – pasiekti, kad Europos visuomenė pereitų prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų, jau yra įgyvendinamos. Savo pasiūlyme dėl 7-osios Aplinkosaugos veiksmų programos Europos Sąjunga išdėstė ilgalaikę (iki 2050 m.) veiklos viziją, kuria siekiama kurti mažai anglies dvideginio išskiriančias technologijas vartojančią visuomenę. Kitose programose, pavyzdžiui strategijoje „Europa 2020“, Klimato kaitos ir energetikos dokumentų pakete, nubrėžti įvairūs tikslai iki 2020 m.: tvarus ekonomikos augimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančiosios energijos vartojimas ir kt.

Mūsų darbo derinimas

Mes, Europos aplinkos agentūra, visiškai pritariame ES ilgalaikiams tikslams ir vadovaudamiesi savo būsima daugiamete (2014–2018 m.) veiklos programa, visomis išgalėmis stengsimės padėti jų siekti.

Mūsų aplinkos apsaugos stebėjimo tinklas suteikia mums unikalią galimybę analizuoti socialinių ir ekonominių procesų kaitos poveikį aplinkai. Savo darbe kaupiame ir analizuojame šalių – mūsų agentūros narių ir tinklų pateiktus duomenis. Taip pat nagrinėjame bendresnes sistemines problemas, analizuojame Europos ir pasaulines tendencijas.

Naujuoju veiklos planavimo laikotarpiu ir toliau stiprinsime savo pagrindinę veiklą, siekdami savo suinteresuotiesiems asmenims teikti aukštos kokybės informaciją. Dar labiau tobulinsime savo pajėgumus, kad būtų galima nustatyti naujai kylančius aktualius klausimus ir susieti juos su šiuo metu vykdomos politikos kryptimis.

Žinoma, šių tikslų galėsime pasiekti tik stiprindami bendradarbiavimą ir dialogą su valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais asmenimis ir institucijomis, kurios duomenų teikimo srityje yra mūsų partnerės, bei gebėjimus kartu su jomis kurti savo žinių bazę.

Perduodami informaciją politikams ir pagrindiniams suinteresuotiesiems asmenims tikimės padėti vykstančius pokyčius nukreipti reikiama linkme, kad jie taptų tarpiniu etapu siekiant sukurti mažai anglies dioksido išskiriančias technologijas naudojančią, tausiai išteklius vartojančią ir atsparią visuomenę.

Laukiantys iššūkiai

Vienas iš iššūkių Europos lygmeniu – pasiekti, kad mūsų politika būtų kuo veiksmingesnė ir kuo geriau įgyvendinama. Kitas uždavinys – stengtis neįkalinti savęs netvariose transporto, energetikos, būsto ir maisto sistemose ilgalaikiu laikotarpiu. Įvertinę galimą pokyčių poveikį įvairiuose pereinamojo laikotarpio etapuose, prireikus, galėsime patikslinti savo vykdomos veiklos kryptis. Tvirta žinių bazė yra svarbiausia priemonė abiem šiems iššūkiams atremti.

Tie patys principai galioja ir organizaciniu lygmeniu. Remdamiesi du dešimtmečius kaupta patirtimi turėsime toliau stiprinti, o, prireikus, ir pertvarkyti vidaus struktūras, kad šios atitiktų mūsų suinteresuotųjų asmenų poreikius. Priemonės, kurias naudojame kurdami ir skleisdami žinias apie aplinkos apsaugą, taip pat turės būti dar patikimesnės, lankstesnės ir novatoriškesnės, kad reikalingas žinias būtume pasirengę suteikti visada, vos tik jų prireiks.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Vykdomasis direktorius


2013 m. spalio mėn. EEA naujienraščio 2013/1 numerio Redaktoriaus žodis


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

kategorijoje: societal changes, transitions
Dokumento veiksmai