næste
forrige
emner

Article

Fra forandringer til omlægning

Skift sprog
Article Udgivet 26/11 2013 Sidst ændret 11/05 2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Vi lever i en verden i konstant forandring. Hvordan styrer vi alle disse løbende forandringer, så vi får global bæredygtighed inden 2050? Hvordan får vi balance mellem økonomi og miljø på kort sigt og på lang sigt? Svaret ligger i, at vi skal styre omlægningsprocessen uden at låse os fast i ikke-bæredygtige systemer.

Vores samfund står over for store risici knyttet til miljøet, herunder klimaændringer, tab af biodiversitet og udtømning af naturlige ressourcer. Vi ser også, at mange miljøproblemer er indbyrdes sammenhængende og har rod i vores samfundssystem og økonomiske system. For eksempel har luftforurening ikke kun sundhedsvirkninger – den er desuden en vigtig faktor, der påvirker klimaændringerne og økosystemernes tilpasningsevne. For at tackle den er vi nødt til at se på vores fødevare-, transport- og energisystemer foruden den globale dimension af luftforureningen.

Det siger sig selv, at sådanne udfordringer til systemerne kræver omfattende reaktioner og en langsigtet indsats. Der bliver allerede lagt planer for styringen af Europas omlægning til et lavemissionssamfund. I forslaget til det 7. miljøhandlingsprogram opstiller EU sin langsigtede vision for 2050 centreret omkring et lavemissionssamfund. Andre initiativer – såsom Europa 2020 og klima- og energipakken – sætter en række mål for 2020, bl.a. bæredygtig økonomisk vækst, reduktion af drivhusgasemissionerne, bedre energieffektivitet og mere vedvarende energi.

Styring af vores indsats

I Det Europæiske Miljøagentur slutter vi fuldt op om EU’s langsigtede målsætninger, og i vores næste flerårige program (2014-2018) har vi sat os for at gøre vores yderste for at fremme dem.

Vores miljøovervågningsnet er et enestående udgangspunkt for at analysere miljøvirkningerne af disse sociale og økonomiske omlægninger. Vores arbejde bygger på indsamling og vurdering af data indberettet af vores medlemslande og netværk. Derudover ser vi på de bredere udfordringer af systemerne og på den europæiske og globale udvikling.

I perioden omfattet af den nye plan vil vi fortsat forstærke disse kerneaktiviteter, der skal levere viden af høj kvalitet til vores interessenter. Vi vil desuden til stadighed udbygge vores kapacitet til at udpege nye problemer og kæde dem sammen med den kurs, der afstikkes med de nuværende politikker.

Det er indlysende, at vi kun kan nå disse mål ved at styrke samarbejde, dialog og kapacitet til at skabe viden i fællesskab med vores medlemslande, interessenter og institutionelle partnere i datalevering.

Ved at formidle denne viden til politiske beslutningstagere og vigtige interessenter håber vi at give retning til de konstante forandringer og forvandle dem til en omlægning hen mod et ressourceeffektivt, smidigt lavemissionssamfund.

Udfordringer forude

På europæisk plan bliver en af de kommende udfordringer at gøre vores politikker stadig mere effektive og gennemføre dem bedre. Endnu en udfordring bliver at undgå at låse os fast i ikke-bæredygtige transport-, energi-, bolig- og fødevaresystemer på lang sigt. Ved at vurdere virkningerne af forskellige veje til omlægning vil vi hen ad vejen kunne skifte kurs, hvis det bliver nødvendigt. For at tage begge udfordringer op er en solid videnbase en afgørende forudsætning.

Det samme gælder også på institutionelt plan. På grundlag af de seneste to årtiers erfaringer skal vi til stadighed udbygge de interne strukturer og om nødvendigt tilpasse dem efter vores interessenters behov. De værktøjer, vi bruger til at skabe og formidle miljøviden, skal stadig gøres mere pålidelige, fleksible og innovative, så vi altid er klar til at levere den nødvendige viden, når der er behov for den.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Administrerende direktør

Leder offentliggjort i nr. 2013/1 af Det Europæiske Miljøagenturs nyhedsbrev, oktober 2013


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under societal changes, transitions
Handlinger