Ressourceeffektivitet og affald

Skift sprog

De globale miljøproblemer, vi står over for i dag, kan hovedsageligt tilskrives menneskelig overudnyttelse af naturressourcer, herunder (fossile) brændstoffer, mineraler, vand, land og biodiversitet. Det er blevet stadig mere tydeligt, at den aktuelle model for økonomisk udvikling i Europa – baseret på omfattende ressourceforbrug, affaldsproduktion og forurening – ikke kan fastholdes på lang sigt. I dag er Den Europæiske Union (EU) stærkt afhængig af import, og vi har brug for det dobbelte af EU's samlede landareal, hvis vi skal opfylde vores ressourcebehov. Mange ressourcer anvendes kun i en kort periode, eller de er tabt for økonomien, fordi de deponeres eller ”downcycles” (hvilket indebærer et kvalitetstab i genanvendelsesprocessen). Yderligere

Browse katalog