următorul
anteriorul
articole

Article

Transformarea schimbării în tranziţie

Schimba limba
Article Publicată 2013-11-26 Data ultimei modificări 2021-05-11
Photo: © Gülcin Karadeniz
Trăim într-o lume în continuă schimbare. Cum putem controla aceste schimbări permanente pentru a ajunge la o durabilitate globală până în 2050? Cum putem crea un echilibru între economie şi mediu, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung? Răspunsul stă în modul în care gestionăm procesul de tranziţie fără a rămâne blocaţi în sisteme care nu sunt durabile.

Societăţile noastre se confruntă cu riscuri majore legate de mediu, printre care schimbările climatice, pierderea biodiversităţii şi epuizarea resurselor naturale. Putem observa, de asemenea, că multe dintre problemele de mediu sunt interconectate şi îşi au rădăcina în sistemele noastre sociale şi economice. De exemplu, poluarea atmosferică nu afectează doar sănătatea umană, ci este şi un factor care afectează schimbările climatice şi rezistenţa ecosistemelor. Pentru a combate această problemă, trebuie să analizăm sistemele noastre de alimentaţie, transport şi energetice, precum şi dimensiunea globală a poluării atmosferice.

Este clar că astfel de provocări sistemice impun răspunsuri cuprinzătoare şi angajamente pe termen lung. Anumite programe care au ca scop direcţionarea tranziţiei Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon sunt deja în desfăşurare. În propunerea sa privind un al şaptelea program de acţiune pentru mediu, Uniunea Europeană a stabilit viziunea sa pe termen lung pentru 2050, axată pe o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Alte iniţiative, precum Europa 2020 şi pachetul privind clima şi energia, au stabilit o serie de obiective care trebuie atinse până în 2020, inclusiv creşterea economică durabilă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea eficienţei energetice şi a utilizării energiei din surse regenerabile.

Alinierea activităţii noastre

Noi, cei care lucrăm la Agenţia Europeană de Mediu, sprijinim pe deplin obiectivele pe termen lung ale UE şi suntem hotărâţi ca în cadrul următorului nostru program multianual (2014-2018) să oferim tot sprijinul necesar pentru atingerea acestor obiective.

Datorită reţelei noastre dedicate observării mediului, ne aflăm într-o poziţie unică pentru analizarea impactului acestor tranziţii sociale şi economice asupra mediului. Activitatea noastră se bazează pe colectarea şi evaluarea datelor raportate de reţelele noastre şi ţările noastre membre. De asemenea, analizăm provocările sistemice la scară mai largă, precum şi tendinţele europene şi globale.

Pe parcursul întregii noi perioade de planificare, vom continua să consolidăm aceste activităţi de bază care au ca scop furnizarea de informaţii de înaltă calitate părţilor interesate. Vom continua, de asemenea, să ne dezvoltăm capacitatea de identificare a problemelor emergente şi de creare de legături între acestea şi actualele direcţii ale politicilor.

Cu siguranţă, aceste obiective pot fi atinse doar prin consolidarea cooperării, dialogului şi capacităţii de a pune la dispozitie o bază comună de cunoştinţe cu ţările noastre membre, cu părţile interesate şi cu partenerii instituţionali pentru furnizarea de date.

Prin comunicarea acestor informaţii factorilor de decizie şi principalelor părţi interesate, sperăm să dăm o direcţie schimbărilor permanente şi să le transformăm într-o tranziţie către o societate rezistentă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi bazată pe utilizarea eficientă a resurselor.

Provocările viitoare

La nivel european, una dintre provocările viitoare va fi să facem ca politicile noastre să devină din ce în ce mai eficace şi mai bine puse în aplicare. O altă provocare va fi să evităm să rămânem blocaţi în sisteme nedurabile de transport, energetice, de locuinţe şi de alimentaţie pe termen lung. Evaluarea potenţialului impact al diferitelor direcţii ale tranziţiei ne va permite să ne modificăm direcţia pe parcurs, dacă este necesar. O bază solidă de cunoştinţe este esenţială pentru ambele provocări.

Acelaşi lucru este valabil, de asemenea, la nivel instituţional. Pe baza a două decenii de experienţă, va trebui să continuăm să dezvoltăm şi, acolo unde este necesar, să ajustăm structurile interne pentru a le a alinia şi pentru a răspunde nevoilor părţilor interesate. Instrumentele pe care le utilizăm în crearea şi comunicarea cunoştinţelor noastre în materie de mediu trebuie să fie, de asemenea, din ce în ce mai fiabile, flexibile şi inovatoare, pentru a ne asigura că suntem în permanenţă gata să furnizăm informaţiile de care este nevoie atunci când este nevoie.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Director executiv

Editorial publicat în ediţia nr. 2013/1 a buletinului de ştiri AEM, octombrie 2013


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului