neste
forrige
elementer

Article

Fra endring til overgang

Endre språk
Article Publisert 26.11.2013 Sist endret 11.05.2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Vi lever i en verden i kontinuerlig forandring. Hvordan kan vi styre endringene slik at vi oppnår global bærekraftig utvikling innen 2050? Hvordan skal vi klare å finne balansen mellom økonomi og miljø, mellom kort sikt og lang sikt? Svaret ligger i at vi må håndtere overgangsprosessen uten å kjøre oss fast i systemer som ikke er bærekraftige.

Samfunnene våre står overfor store miljørelaterte risikoer, som klimaendring, tap av biologisk mangfold og utarming av naturressurser. Vi kan også konstatere at mange av miljøproblemene henger sammen, og at de skyldes måten vi har innrettet våre samfunn og økonomien på. Luftforurensningen går for eksempel ikke bare ut over helsen; den bidrar også til klimaendring og påvirker økosystemenes motstandskraft. For å kunne gjøre noe med dette må vi se på maten vi spiser, på transport- og energisystemene våre og på den globale dimensjon ved luftforurensning.

Det er klart at slike systemiske utfordringer krever omfattende innsats over lang tid. En del ordninger som tar sikte på å styre utviklingen i Europa mot et lavkarbonsamfunn, er allerede på plass. I forslaget til EUs 7. miljøhandlingsprogram er visjonen for 2050 et lavkarbonsamfunn. Andre initiativer, som Europa 2020 og Klima- og energipakken, er basert på en rekke mål for 2020, deriblant bærekraftig økonomisk vekst, reduksjon i utslippene av klimagasser, økt energieffektivitet og økt bruk av fornybar energi.

Samkjøring av innsatsen

Vi i Det europeiske miljøbyrå gir vår fulle støtte til EUs langsiktige mål og har i vårt neste flerårige program (2014-2018) forpliktet oss til å gjøre vårt ytterste for at disse målene skal nås.

Takket være vårt miljøobservasjonsnett er vi i en unik posisjon til å analysere miljøvirkningene av en slik overgang for samfunnet og økonomien. Arbeidet vårt består i å sammenstille og vurdere dataene som innrapporteres fra våre medlemsland og nettverk. Vi ser også på bredere systemiske utfordringer og europeiske og globale trender.

Gjennom hele den nye programperioden vil vi fortsette arbeidet med å styrke disse kjerneaktivitetene for å kunne gi våre interessegrupper kunnskap av høy kvalitet. Vi vil også videreutvikle kapasiteten til å identifisere nye problemstillinger og knytte dem opp mot pågående strategier.

Det er innlysende at disse målene ikke kan nås uten at vi styrker samarbeidet, dialogen og kapasiteten til å skape kunnskap sammen med våre medlemsland, interessegrupper og institusjonelle partnere i produksjonen av disse dataene.

Ved å bringe kunnskapen videre til beslutningstakere og sentrale interessegrupper håper vi å bidra til å gi de pågående forandringene en retning og omdanne dem til en overgang til et ressurseffektivt og motstandsdyktig lavkarbonsamfunn.

Utfordringene foran oss

I Europa vil en av utfordringene i tiden framover være å få på plass en politikk som er mer effektiv og bedre implementert. En annen utfordring vil være å unngå å kjøre oss fast i transport-, energi-, bolig- og matsystemer som ikke er bærekraftige på lang sikt. Ved å vurdere de potensielle konsekvensene av de ulike mulige strategiene for å oppnå dette vil vi kunne justere kursen underveis om det blir nødvendig. Begge disse utfordringene krever en solid kunnskapsbase.

Det samme gjelder institusjonene. Vi har bygget opp erfaring i tjue år, og vi vil fortsette å bygge, og ved behov vil vi måtte tilpasse våre interne strukturer i forhold til det våre interessegrupper trenger. Det er også viktig at vi gjør verktøyene vi bruker når vi skaper og formidler miljøkunnskap, enda mer pålitelige, fleksible og innovative for å sikre at vi alltid er i stand til å levere den kunnskapen som trengs når den trengs.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Administrerende direktør

Leder publisert i nr. 2013/1 av Det europeiske miljøbyrås nyhetsbrev, oktober 2013

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: societal changes, transitions
Dokumenter handlinger