Politiske virkemidler

Endre språk

Politikk har en sentral rolle i bestemmelsene om, og forbedringen av miljøets tilstand. Europeisk miljøpolitikk har utviklet seg betydelig siden det første miljøhandlingsprogrammet ble etablert i 1973. Siden den gang, har flere hundre nye lover for behandling av miljøsaker blitt vedtatt. Evaluering av miljøpolitikk bidrar til å identifisere hvordan lovene fungerer, samt hvordan de bidrar til «living well, within the limits of our planet» (høy livskvalitet innenfor klodens kapasitet). Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss