neste
forrige
elementer

Politiske virkemidler

Konfrontert med de økte truslene som følge av overutnyttelse av marine ressurser, forurensning og klimaendringer, kreves det presserende tiltak for å bringe Europas hav tilbake i god miljøtilstand. Ifølge rapporten fra Det europeiske miljøbyrået om Europas marine økosystemer, som ble publisert i dag, er tiden i ferd med å løpe ut for å reversere flere tiår med forsømmelse og misbruk.

Minst én av fem europeere er i dag utsatt for støynivåer som anses som helseskadelige, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) sin miljøstøyforurensningsrapport som ble publisert i dag. Antallet forventes å øke i årene fremover.

Europa vil ikke nå sine 2030-mål uten hastetiltak de ti neste årene. Det må gjøres noe med den alarmerende raske nedgangen i artsmangfold, økte konsekvenser av klimaendringer og overforbruket av naturressurser. Ifølge miljøstatusrapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag, står Europa overfor miljøutfordringer med overveldende omfang og hastverk, som savner sidestykke i historien. Økt bevissthet i befolkningen om behovet for omstilling til en bærekraftig framtid, teknologiske innovasjoner, økende lokale initiativer og opptrapping av EU-tiltak som den europeiske miljøavtalen, «European Green Deal», gir imidlertid grunn til håp, ifølge rapporten.

Bla katalog

Dokumenter handlinger