næste
forrige
emner

Politiske instrumenter

Med stigende trusler fra overudnyttelse af havenes ressourcer, forurening og klimaforandringer er der behov for akutte tiltag for at genoprette Europas havområder. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs rapport om Europas marine økosystemer, som offentliggøres i dag, er tiden ved at rinde ud for at vende årtiers forsømmelse og misbrug.

Kvaliteten af Europas badevande er fortsat høj ifølge dette års europæiske badevandskvalitetsvurdering, som er blevet offentliggjort i dag. Lige under 85 % af de badestrande, der blev kontrolleret i Europa i 2019, levede op til Den Europæiske Unions strengeste kvalitetsstandard "udmærket".

I dag udsættes mindst én ud af fem europæere for støjniveauer, der anses som skadelige for deres helbred, ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om ekstern støjforurening, der offentliggøres i dag. Antallet forventes at stige i de kommende år.

Browse katalog

Handlinger