kitas
ankstesnis
punktai

Article

Siekiant pažaboti plastiko atliekų krizę itin svarbi prevencija

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2019-06-17 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
3 min read
Plastiko atliekos tebėra didžiulė ir vis didėjanti problema. Ko imasi Europos Sąjunga siekdama išspręsti šią problemą? Europos aplinkos agentūros (EAA) atliekų prevencijos ekspertas Ioannis Bakas trumpai apžvelgia kiek anksčiau šį mėnesį paskelbtą EAA plastiko atliekų prevencijos Europoje ataskaitą.

Apie ką yra naujoji EAA ataskaita? Ar Europos šalys daro pakankamai, kad išspręstų šią problemą?

EAA ataskaitoje „Plastiko atliekų prevencija Europoje“ apžvelgiamos EAA valstybių narių vykdomos plastiko atliekų prevencijos iniciatyvos. Stengiamės nustatyti ir išnagrinėti, kokių priemonių ėmėsi valstybės narės, siekdamos sumažinti plastiko atliekų kiekį arba pavojingų medžiagų kiekį plastiko atliekose. Nustatydamos prevencinius veiksmus dėl plastiko atliekų ES valstybės narės daugiausia remiasi savo atliekų prevencijos programomis. Tačiau šios programos apima platesnio pobūdžio priemones ir gali būti skirtos nebūtinai būtent plastikui, bet apskritai pakuotėms. Vis dėlto atlikę analizę išsiaiškinome, kad valstybės narės iš tiesų labai stengiasi išspręsti plastikinių maišelių problemą. Jos tai darė labai ryžtingai, todėl mažinant šių maišelių naudojimą pasiekti įspūdingi rezultatai.

Koks yra plastiko atliekų problemos mastas Europoje?

Pastaruoju metu plastiko atliekoms, taip pat į jūrą išmestoms šiukšlėms, skiriama daug dėmesio. Tačiau pagrindinė su plastiku susijusi problema yra ta, kad mūsų vartojimas nuolat didėja, todėl neišvengiamai susidaro daugiau atliekų. Ateityje plastiko atliekų bus vis daugiau, todėl turime spręsti šį klausimą. Dėl prevencijos manau, jog teisinga skirti daug dėmesio pakuočių atliekoms, nes pakuočių atliekos sudaro didžiausią mūsų naudojamų plastikinių gaminių dalį (antroje vietoje – elektronikos ir statybos pramonės plastikai). Kita problema – dar neturime konkrečių šios problemos sprendimo tikslų. Tikslai gali motyvuoti. Šiuo metu perdirbame maždaug trečdalį plastiko atliekų, be to, perdirbamų atliekų kiekis didėja, nors tai apima ir eksportą už ES ribų. Šioje EAA ataskaitoje atliekų tvarkymo ir eksporto klausimai nenagrinėjami, tačiau tai bus kito EAA pranešimo apie plastiko atliekų eksportą tema. Vis dėlto, turint omenyje didėjantį vartojimą, plastiko atliekų prevencija bus vienas svarbiausių veiksnių valdant susidarančių atliekų kiekį.

Plastiko pakuotės ataskaitoje įvardijamos kaip didelė problema. Ką reikia daryti siekiant sumažinti tokių atliekų kiekį ir vengti jų susidarymo?

Kalbant apie atliekų, visų pirma plastiko, prevenciją, pažymėtina, jog, kaip teigiame ataskaitoje, reikia daug dirbti, kad būtų galima pasiūlyti tikslingesnių priemonių, pavyzdžiui, skirtų su taršiausių rūšių plastiku, kaip antai vienkartinio naudojimo pakuotėmis, susijusioms problemoms spręsti.  Tokie reiškiniai kaip didėjantis pirkimo internetu mastas lėmė pakuočių kiekio didėjimą, ir mums tenka skubiai spręsti šią padidėjusio atliekų srauto problemą. Šiuo metu daugiausia taikomos bendro pobūdžio priemonės, nukreiptos į visus plastikinius gaminius. Šios priemonės taip pat yra neprivalomo pobūdžio, pavyzdžiui, informaciniai arba savanoriški susitarimai. Reikia tikslingesnių ir konkrečių priemonių, pavyzdžiui, tokių, kokios pasiūlytos naujojoje Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvoje. Be to, šalims būtų naudinga taikyti įvairesnes priemones, pavyzdžiui, rinkos priemones ar didesnės gamintojo atsakomybės schemas taikant mokesčių moduliavimą ir kt.

Kokių veiksmų šioje srityje imasi ES?

Europos Komisija ir ES šiuo metu taiko plastikų strategiją (priimtą 2018 m.), o Europos Parlamentas ir ES valstybės narės neseniai baigė rengti ir priėmė Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šie du pastarojo meto Komisijos pastangų pavyzdžiai į mūsų ataskaitoje pateiktą nacionalinių atliekų prevencijos priemonių apžvalgą dar neįtraukti. Tačiau tikimasi, kad į nacionalinę teisę perkelta Direktyva ir įkvepianti plastikų strategija artimoje ateityje turės įtakos nacionalinėms plastiko atliekų prevencijos priemonėms.

Koks yra EAA vaidmuo plastiko atliekų prevencijos srityje?

Nuo 2013 m. EAA paskelbė keletą atliekų prevencijos ataskaitų. Ši ataskaita yra naujausias šios serijos leidinys. Joje apžvelgiama dabartinė padėtis ir pateikiamos kelios ateities perspektyvos. Europos aplinkos agentūroje galime pateikti pasiūlymų dėl galimų politikos krypčių, taip pat naudingos informacijos apie geriausią patirtį. Daugiausia stengiamės nustatyti padėtį EAA šalyse ir pasiūlyti galimybių, kaip ją gerinti. EAA įgaliota stebėti pažangą atliekų prevencijos srityje ir atliekų susidarymo atsiejimo nuo ekonomikos augimo raidą. Pagal iš dalies pakeistus teisės aktus nuo šiol kas dvejus metus skelbsime atliekų prevencijos ataskaitas skirtingomis temomis, tačiau visada vertinsime padarytą pažangą ir ES valstybių narių tikslų įgyvendinimą. Kitą ataskaitą skelbsime 2021 m. EAA taip pat rengia informacijos suvestines, kuriose vertinamas tikslų įgyvendinimas šalies lygiu. Šiuo metu jos yra atnaujinamos.

Ioannis Bakas

EAA ekspertas atliekų prevencijos klausimais

Interviu paskelbtas 2019 m. birželio mėn. Europos aplinkos agentūros informaciniame biuletenyje Nr. 02/2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage