nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Ļoti svarīgi ir novērst atkritumu rašanos, lai apturētu plastmasas atkritumu krīzi

Mainīt valodu
Article Publicēts 17.06.2019 Pēdējās izmaiņas 11.05.2021
4 min read
Plastmasas atkritumi joprojām ir milzīga problēma, un tā kļūst arvien lielāka. Bet ko dara Eiropas Savienība, lai risinātu šo problēmu? EVA atkritumu rašanās novēršanas eksperts Ioannis Bakas sniedz īstu pārskatu par šomēnes publicēto EVA ziņojumu par plastmasas atkritumu rašanās novēršanu Eiropā.

Par ko ir jaunais EVA ziņojums? Vai Eiropas valstis dara pietiekami, lai novērstu šo problēmu?

EVA ziņojumā “Plastmasas atkritumu rašanās novēršana Eiropā” tika aplūkotas EVA dalībvalstu iniciatīvas plastmasas atkritumu rašanās novēršanas jomā. Mēs cenšamies kartēt un analizēt, kāda veida pasākumus veic EVA dalībvalstis, lai samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu vai lai samazinātu bīstamo vielu daudzumu plastmasas atkritumos. Strukturējot savus centienus saistībā ar plastmasas atkritumiem, ES dalībvalstis galvenokārt paļaujas uz savām atkritumu rašanās novēršanas programmām. Taču tajās ir ietverti plašāki pasākumi, un tie var būt attiecināti uz iepakojumu vispār, nevis konkrēti uz plastmasu. Tomēr mēs savā analīzē konstatējām, ka dalībvalstis dara tiešām daudz saistībā ar plastmasas maisiņiem. Tās ir rīkojušās ļoti aktīvi, un ir sasniegti iespaidīgi rezultāti, samazinot plastmasas maisiņu izmantošanu.

Cik liela problēma ir plastmasas atkritumi Eiropā?

Pēdējā laikā plastmasas atkritumiem, tostarp jūras piedrazojumam, ir pievērsta ļoti liela uzmanība. Taču lielākā problēma saistībā ar plastmasu ir tā, ka mēs to patērējam arvien vairāk un tā neizbēgami pārvēršas atkritumos. Nākotnē tiks radīts arvien lielāks daudzums plastmasas atkritumu, un mums ir jātiek galā ar to. Atkritumu rašanās novēršanas ziņā, manuprāt, ir pareizi lielāko uzmanību pievērst plastmasas iepakojumam, jo tas veido lielāko daļu mūsu patērēto plastmasas izstrādājumu, kam seko elektronikā un būvniecībā izmantotā plastmasa. Vēl viena problēma ir tā, ka mums vēl nav konkrētu mērķu, lai risinātu šo problēmu. Mērķi var darboties kā motivācija. Pašlaik mēs pārstrādājam aptuveni vienu trešdaļu radīto plastmasas atkritumu, kas liecina par augšupēju tendenci, lai gan tā ietver eksportu ārpus ES. EVA ziņojumā nav aplūkota atkritumu apsaimniekošana un eksports, bet tas būs temats gaidāmajā EVA informatīvajā ziņojumā par plastmasas atkritumu eksportu. Tomēr, ņemot vērā pieaugošo patēriņu, plastmasas atkritumu rašanās novēršanai būs svarīga nozīme radītā atkritumu daudzuma apsaimniekošanā.

Ziņojumā plastmasas iepakojums ir atzīts par lielu problēmu. Kas ir jādara, lai samazinātu un novērstu šādu atkritumu rašanos?

Attiecībā uz atkritumu un jo īpaši plastmasas atkritumu rašanās novēršanu, kā mēs norādām ziņojumā, ir daudz kas jāpaveic, lai pasākumi kļūtu mērķtiecīgāki, piemēram, jāpievēršas plastmasas veidiem, kas rada lielāko piesārņojumu, piemēram, vienreizlietojamam iepakojumam.  Tādas tendences kā aizvien biežāka iepirkšanās tiešsaistē ir palielinājušas iepakojuma daudzumu, un mēs cenšamies atgūt nokavēto, domājot par to, kā tikt galā ar šo palielināto atkritumu plūsmu. Pašreizējie pasākumi ir galvenokārt vispārēji un pievērsti plastmasas izstrādājumiem kopumā. Turklāt pasākumi pēc būtības ir netieši, piemēram, informatīvas vai brīvprātīgas vienošanās. Ir vajadzīgi mērķtiecīgāki un konkrētāki pasākumi, piemēram, tādi, kādi izklāstīti jaunajā direktīvā par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem. Arī valstis gūtu labumu, ja tās dažādotu savas aktivitātes, ieviešot citus pasākumu veidus, piemēram, tirgus instrumentus, paplašinātas atkritumu ražotāju atbildības shēmas ar maksas modulāciju u. tml.

Ko ES dara šajā jomā?

Tagad Eiropas Komisija un ES ir ieviesušas plastmasas stratēģiju (kas pieņemta 2018. gadā), un Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis nesen pabeidza izstrādāt un pieņēma direktīvu par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem. Šie divi jaunākie Komisijas centienu piemēri vēl nav atainoti valstu atkritumu rašanās novēršanas pasākumu kartējumā mūsu ziņojumā. Taču paredzams, ka tuvākajā nākotnē gan šīs direktīvas transponēšana, gan plastmasas stratēģijas radītā iedvesma ietekmēs valstu pasākumus saistībā ar plastmasas atkritumu rašanās novēršanu.

Kāda ir EVA loma plastmasas atkritumu rašanās novēršanā?

Kopš 2013. gada EVA ir publicējusi vairākus ziņojumus par atkritumu rašanās novēršanu. Šis ir pēdējais no šiem ziņojumiem. Šajā ziņojumā ir aplūkota pašreizējā situācija un sniegtas dažas nākotnes perspektīvas. EVA mēs varam sniegt mūsu redzējumu par iespējamiem politikas virzieniem, kā arī noderīgu informāciju par paraugpraksi. Mēs galvenokārt mēģinām kartēt situāciju EVA valstīs un ierosināt iespējamus uzlabojumus. EVA ir pilnvarota uzraudzīt atkritumu rašanās novēršanas progresu un virzību uz atkritumu rašanās un ekonomikas izaugsmes atsaistīšanu. Turpmāk saskaņā ar tiesību aktu grozījumiem mēs publicēsim ziņojumus ik pēc diviem gadiem par atkritumu rašanās novēršanu, katru reizi par citu tematu, taču vienmēr paturot prātā progresa uzraudzību un īstenošanas novērtēšanu ES dalībvalstīs. Mēs publicēsim nākamo ziņojumu 2021. gadā. EVA gatavo arī faktu lapas, kurās ir kartēta īstenošana valstu līmenī, un pašlaik faktu lapas tiek atjauninātas.

 

Ioannis Bakas

EVA eksperts atkritumu rašanās novēršanas jomā

Intervija publicēta EVA biļetena 2019. gada jūnija izdevumā Nr. 02/2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage