Resursu efektivitāte un atkritumi

Mainīt valodu

Vides globālās problēmas, ar ko šodien sastopamies, galvenokārt ir cilvēku pārmērīgas dabas resursu, tostarp, (fosilā) kurināmā, derīgo izrakteņu, ūdens, zemes un bioloģiskās daudzveidības, ekspluatācijas rezultāts. Kļūst aizvien skaidrāks, ka ilgtermiņā nevar uzturēt Eiropā valdošo ekonomikas attīstības modeli, kas balstās uz resursu apjomīgu izmantošanu, atkritumu radīšanu un piesārņojumu. Šodien Eiropas Savienība (ES) ir izteikti atkarīga no importa: lai apmierinātu mūsu pieprasījumu pēc resursiem, mums nepieciešama divreiz lielāka teritorija par ES kopplatību. Daudzi resursi tiek izmantoti tikai īsu laika periodu, vai arī tie ekonomikai ir zuduši, jo apglabāti poligonā vai pārstrādāti, iegūstot zemākas kvalitātes materiālu (kvalitātes samazināšanās pārstrādes procesā). Vēl

Pārlūkot katalogu