următorul
anteriorul
articole

Article

Prevenirea este esențială pentru depășirea crizei deșeurilor de plastic

Schimba limba
Article Publicată 2019-06-17 Data ultimei modificări 2021-05-11
4 min read
Deșeurile de plastic rămân o problemă enormă și tot mai stringentă. Dar ce face Uniunea Europeană pentru a o soluționa? Ioannis Bakas, expertul AEM în domeniul prevenirii generării de deșeuri, prezintă pe scurt raportul AEM privind prevenirea deșeurilor de plastic în Europa, care a fost publicat la începutul acestei luni.

Ce conține noul raport al AEM? Depun țările europene suficiente eforturi pentru a rezolva problema?

Raportul AEM cu titlul „Prevenirea generării deșeurilor de plastic în Europa”  a examinat inițiativele țărilor membre ale AEM pentru prevenirea deșeurilor de plastic. Încercăm să inventariem și să analizăm tipurile de măsuri luate pentru a reduce cantitatea de deșeuri din plastic sau cantitatea de substanțe periculoase pe care le conțin. Pentru a-și structura eforturile de prevenire a deșeurilor de plastic, statele membre ale UE se bazează în principal pe programele proprii de prevenire a deșeurilor, dar acestea cuprind măsuri mai generale și nu vizează neapărat materialele plastice în special, ci ambalajele în ansamblu. Totuși, analiza noastră a constatat că statele membre realizează foarte multe în ceea ce privește pungile de plastic folosite la cumpărături. Activitatea în acest domeniu a fost foarte intensă și s-au obținut rezultate impresionante în reducerea utilizării pungilor.

Cât de mare este problema deșeurilor de plastic în Europa?

Deșeurile de plastic s-au aflat în centrul atenției în ultimul timp – inclusiv deșeurile marine. Problema principală este însă creșterea continuă a consumului de materiale plastice, care ajung, în mod inevitabil, deșeuri. În viitor vom vedea tot mai multe deșeuri de plastic și va trebui să rezolvăm această problemă. În ceea ce privește prevenirea, cred că este corectă punerea accentului pe deșeurile provenite de la ambalaje, deoarece acestea reprezintă majoritatea produselor din plastic pe care le consumăm, urmate de materialele plastice folosite în electronice și în construcții. O altă problemă este că nu am stabilit încă ținte concrete de atins pentru soluționarea problemei. Țintele clare pot reprezenta o motivație. În prezent se reciclează aproximativ o treime din deșeurile de plastic generate, iar tendința este de creștere, deși aici sunt incluse și exporturile în afara UE. Raportul AEM nu se ocupă de gestionarea deșeurilor și de exporturi, acestea urmând să constituie subiectul  altei informări AEM, având ca temă exporturile de deșeuri de plastic. Chiar și în aceste condiții, având în vedere creșterea consumului, prevenirea producerii deșeurilor de plastic va juca un rol esențial în gestionarea cantităților de deșeuri generate.

Raportul identifică ambalajele din plastic drept o problemă majoră. Ce trebuie făcut pentru a reduce și a preveni producerea acestor deșeuri?

În ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri, în special a celor de plastic, afirmăm în raport că sunt multe de făcut pentru a concepe măsuri mai bine direcționate, de exemplu măsuri de contracarare a celor mai poluante tipuri de plastic, cum ar fi ambalajele de unică folosință.  Unele fenomene, cum ar fi efectuarea tot mai frecventă de cumpărături online, au dus la creșterea numărului de ambalaje utilizate, iar noi suntem mereu cu un pas în urmă în ceea ce privește gestionarea acestui flux sporit de deșeuri. Majoritatea măsurilor existente sunt generice și vizează toată gama de produse plastice. De asemenea, ele nu au caracter obligatoriu, constând de exemplu în obligații de informare sau în acorduri voluntare. Este nevoie de măsuri mai specifice și mai țintite, cum ar fi cele descrise în noua Directivă privind produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, țările ar obține un avantaj prin diversificarea măsurilor și aplicarea altor tipuri de soluții, cum ar fi instrumente de piață, sisteme de răspundere extinsă a producătorilor cu modulare a taxelor etc.

Ce face UE în acest domeniu?

Comisia Europeană și UE au în prezent o strategie privind materialele plastice (adoptată în 2018), iar Parlamentul European și statele membre ale UE au finalizat recent și au adoptat Directiva privind produsele din plastic de unică folosință. Aceste două exemple recente de eforturi ale Comisiei nu sunt încă reflectate în măsurile naționale de prevenire a generării deșeurilor pe care le inventariem în raport, dar ne așteptăm ca transpunerea directivei și inspirația oferită de strategia privind materialele plastice să aibă un impact asupra măsurilor naționale menite să prevină producerea deșeurilor de plastic în viitorul apropiat.

Care este rolul AEM în prevenirea producerii deșeurilor de plastic?

Din 2013 până acum, AEM a publicat o serie de rapoarte privind prevenirea generării de deșeuri; acesta este ultimul raport din serie. Raportul analizează situația actuală și oferă câteva perspective pentru viitor. AEM vă poate oferi punctul său de vedere privind posibilele direcții în materie de politici, dar și informații utile despre cele mai bune practici. Încercăm insă să cartografiem situația din țările membre ale AEM și să propunem câteva opțiuni de îmbunătățire. AEM are mandatul de a monitoriza progresele înregistrate pe calea prevenirii deșeurilor și evoluția înspre disocierea creșterii economice de generarea deșeurilor. De acum înainte, conform legislației modificate, vom publica o dată la doi ani rapoarte privind prevenirea generării deșeurilor, de fiecare dată pe altă temă, dar având întotdeauna în vedere monitorizarea progreselor și evaluarea punerii în aplicare de către statele membre ale UE. Vom publica următorul raport în 2021. De asemenea, AEM elaborează fișe informative care prezintă punerea în aplicare la nivel de țară. Acestea sunt în curs de actualizare.

 

Ioannis Bakas

Expert AEM în prevenirea generării de deșeuri

Interviu publicat în ediția 02/2019 a Buletinului informativ al AEM din iunie 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage