dalje
prethodno
stavke

Article

Sprečavanje nastanka otpada ključno je za rješavanje problema plastičnog otpada

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2019-06-17 Zadnja izmjena 2021-05-11
4 min read
Plastični otpad i dalje predstavlja golem i rastući problem. No, što Europska unija poduzima kako bi riješila taj problem? Ioannis Bakas, stručnjak za sprečavanje nastanka otpada u EEA-u daje kratak pregled izvješća EEA-a o sprečavanju nastanka plastičnog otpada u Europi, koje je objavljeno ranije ovog mjeseca.

O čemu govori novo izvješće EEA-a? Čine li europske zemlje dovoljno kako bi riješile taj problem?

U izvješću EEA-a pod naslovom „Sprečavanje nastanka plastičnog otpada u Europi” preispitane su inicijative država članica EEA-a o sprečavanju nastanka plastičnog otpada. Nastojimo utvrditi i analizirati vrste mjera koje se poduzimaju kako bi se smanjila količina plastičnog otpada ili količina opasnih tvari u plastičnom otpadu. Države članice EU-a uglavnom se oslanjaju na svoje programe za sprečavanje nastanka otpada kako bi mogle oblikovati svoje napore u pogledu sprečavanja nastanka plastičnog otpada. No oni uključuju općenitije mjere i nisu nužno usmjereni na plastiku, već općenito na ambalažu. Međutim, našom je analizom utvrđeno da države članice zaista čine mnogo po pitanju plastičnih vrećica za nošenje. Utvrđena je značajna aktivnost država članica i postignuti su impresivni rezultati u smanjenju upotrebe takvih vrećica.

Koliki problem predstavlja plastični otpad u Europi?

Plastični otpad, uključujući i morski otpad, u zadnje je vrijeme privukao veliku pozornost javnosti. No glavni problem povezan s plastikom jest rastuća potrošnja plastike koja se neizbježno pretvara u otpad. Bit ćemo suočeni s povećanjem količine plastičnog otpada u budućnosti, za što ćemo morati pronaći rješenje. Što se tiče sprečavanja nastanka otpada, smatram da je stavljanje naglaska na ambalažni otpad ispravno jer on predstavlja najveći udio plastičnih proizvoda kojima se koristimo, a slijedi ga plastika proizvedena u području elektronike i građevinarstva. Još jedan problem je u tome što još uvijek nismo utvrdili konkretne ciljeve za rješavanje tog problema. Ciljevi nam mogu poslužiti kao motivacija. Trenutačno recikliramo otprilike trećinu nastalog plastičnog otpada, što predstavlja rastući trend, iako to uključuje i izvoz izvan EU-a. U ovom izvješću EEA-a ne govori se o gospodarenju otpadom i izvozu otpada, ali to će biti tema još jednog predstojećeg informativnog sažetka EEA-a o izvozu plastičnog otpada. Međutim, s obzirom na povećanu potrošnju, sprečavanje nastanka plastičnog otpada imat će ključnu ulogu u upravljanju količinama nastalog otpada.

U izvješću se plastična ambalaža navodi kao glavni problem. Što je potrebno učiniti kako bi se smanjio i spriječio nastanak takvog otpada?

Što se tiče sprečavanja nastanka otpada, a posebno plastike, kao što je navedeno u izvješću, mnogo je toga potrebno učiniti kako bi se izradile ciljane mjere  -  na primjer usmjeravanje na onu vrstu plastike koja najviše onečišćuje okoliš, kao što je ambalaža za jednokratnu upotrebu.  Razvoj događaja poput sve češće kupovine putem interneta doveli su do porasta nastanka ambalaže, a mi nastojimo uhvatiti korak s novonastalim problemima i pronaći rješenje za povećani tok otpada. Postojeće su mjere uglavnom općenite te su usmjerene na plastične proizvode svih vrsta. One su također blage i uglavnom je riječ o informativnim ili dobrovoljnim sporazumima. Potrebno je poduzeti ciljane i konkretnije mjere, kao što su one koje su opisane u novoj Direktivi o plastici za jednokratnu upotrebu. Zemlje bi isto tako imale koristi od raznovrsnijih mjera, čijoj bi raznovrsnosti doprinijeli primjerice tržišni instrumenti, programi proširene odgovornosti proizvođača s modulacijom naknada itd.

Što EU poduzima u tom području?

Europska komisija i EU sada imaju uspostavljenu strategiju za plastiku (donesenu 2018.), a Europski parlament i države članice EU-a nedavno su dovršili i donijeli Direktivu o plastici za jednokratnu upotrebu. Ta dva nedavna primjera nastojanja Komisije još nisu vidljiva u pregledu nacionalnih mjera za sprečavanje nastanka otpada u našem izvješću. Međutim, očekuje se da će prenošenje Direktive i inspiracija potaknuta strategijom za plastiku u bliskoj budućnosti imati učinak na nacionalne mjere usmjerene na sprečavanje nastanka plastičnog otpada.

Koja je uloga EEA-a u sprečavanju nastanka plastičnog otpada?

EEA je objavio niz izvješća o sprečavanju nastanka otpada od 2013., a ovo je posljednje izvješće u nizu. U ovom se izvješću preispituje trenutačno stanje i iznose se izgledi za budućnost. EEA pruža svoj stav o mogućim smjerovima politike, kao i korisne informacije o najboljoj praksi. Uglavnom pokušavamo utvrditi stanje u državama članicama EEA-a i pronaći neke mogućnosti za poboljšanje. Agencija (EEA) ima zadatakpratiti napredak u sprečavanju nastanka otpada i pratiti razvoj situacije u  odvajanju pokazatelja stvaranja otpada od pokazatelja gospodarskog rasta. U skladu s izmijenjenim zakonodavstvom, odsada ćemo svake dvije godine objavljivati izvješća o sprečavanju nastanka otpada, svaki put na različitu temu, ali uvijek imajući na umu praćenje napretka i evaluaciju provedbe u državama članicama EU-a. Sljedeće izvješće objavit ćemo 2021. EEA izrađuje i informativne članke u kojima se iznosi pregled provedbe na razini zemalja i koji se trenutačno ažuriraju.

 

Ioannis Bakas

Stručnjak EEA-e za sprječavanje nastanka otpada

Intervju objavljen u izdanju biltena Europske agencije za okoliš br. 02/2019 iz lipnja 2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage