naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Pri spopadanju s krizo zaradi plastičnih odpadkov je ključno preprečevanje

Spremeni jezik
Article Objavljeno 19.06.2019 Zadnja sprememba 11.05.2021
4 min read
Plastični odpadki so še naprej ogromen problem, ki postaja vedno večji. Kako Evropska unija rešuje to težavo? Ioannis Bakas, strokovnjak za preprečevanje nastajanja odpadkov pri agenciji EEA predstavlja kratek pregled poročila o preprečevanju nastajanja plastičnih odpadkov v Evropi, ki ga je agencija EEA objavila na začetku tega meseca.

Kaj je tema novega poročila agencije EEA? Ali si evropske države dovolj prizadevajo za rešitev tega problema?

Poročilo agencije EEA „Preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov v Evropi“ vsebuje pregled pobud držav članic agencije EEA za preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov. Prizadevali smo si zagotoviti pregled in analizo vrst ukrepov, ki so jih te države sprejele za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov ali zmanjšanje količine nevarnih snovi v plastičnih odpadkih. Države članice EU se pri strukturiranju svojih prizadevanj za preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov opirajo predvsem na svoje programe za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki vključujejo širše ukrepe in morda niso nujno ciljno usmerjeni posebej v plastiko, temveč v embalažo na splošno. Vendar pa smo z analizo ugotovili, da so države članice dejansko zelo prizadevne na področju plastičnih nosilnih vrečk. Bile so zelo dejavne in rezultati zmanjšanja njihove uporabe so izraziti.

Kako velik je problem plastičnih odpadkov v Evropi?

V zadnjem času se veliko pozornosti namenja plastičnim odpadkom, vključno z morskimi odpadki. Glavna težava pri plastiki je, da jo še naprej vse več uporabljamo in da neizogibno postane odpadek. V prihodnosti bo nastajalo vse več plastičnih odpadkov in na to se moramo odzvati. V smislu preprečevanja menim, da je usmeritev v odpadno embalažo pravilna, ker ta obsega največji delež plastičnih izdelkov, ki jih uporabljamo, sledi pa ji plastika v elektroniki in gradbeništvu. Težava je tudi v tem, da še nimamo konkretnih ciljev za obravnavanje tega problema. Cilji lahko delujejo kot motivacija. Trenutno recikliramo približno tretjino ustvarjenih plastičnih odpadkov, kar kaže naraščajoči trend, čeprav to vključuje izvoz zunaj EU. V tem poročilu agencije EEA nista obravnavana ravnanje z odpadki in izvoz odpadkov, kar bo tema naslednjega poročila agencije EEA o izvozu plastičnih odpadkov. Preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov bo glede na vse večjo potrošnjo še vedno imelo ključno vlogo pri upravljanju količin ustvarjenih odpadkov.

V poročilu je plastična embalaža opredeljena kot velik problem. Kaj je treba storiti za zmanjšanje in preprečevanje nastajanja takih odpadkov?

V smislu preprečevanja nastajanja odpadkov, predvsem plastike, je treba, kot smo navedli v poročilu, storiti še veliko za oblikovanje bolj ciljno usmerjenih ukrepov, na primer ciljna usmeritev v vrste plastike, ki najbolj onesnažujejo, na primer v embalažo za enkratno uporabo.  Zaradi razvoja, kot je na primer naraščajoča uporaba spletnega nakupovanja, se je povečala uporaba embalaže, mi pa poskušamo nadoknaditi zamujeno pri iskanju rešitev za obravnavanje tega povečanega toka odpadkov. Sedanji ukrepi so večinoma splošni in ciljno usmerjeni v plastične izdelke na splošno. Ukrepi so tudi mehke narave, kot so informativni ali prostovoljni sporazumi. Potrebni so bolj ciljno usmerjeni in specifični ukrepi, kot so ukrepi iz nove direktive o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo. Države bodo imele koristi tudi, če bodo svoje ukrepe razširile z izvajanjem drugih vrst ukrepov, kot so tržni instrumenti, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca s prilagojenimi pristojbinami itd.

Kakšna so sedanja prizadevanja EU na tem področju?

Evropska komisija in EU imata zdaj strategijo o plastiki (sprejeto leta 2018), Evropski parlament in države članice EU pa so pred kratkim dokončali in sprejeli Direktivo o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo. Naše poročilo o pregledu nacionalnih ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov še ne vključuje teh dveh zadnjih primerov prizadevanj Komisije. Pričakuje se, da bosta prenos direktive v nacionalno zakonodajo in navdih iz strategije o plastiki v bližnji prihodnosti vplivala na nacionalne ukrepe, ciljno usmerjene v preprečevanje nastajanja plastičnih odpadkov.

Kakšno vlogo ima agencija EEA pri preprečevanju nastajanja plastičnih odpadkov?

Agencija EEA je po letu 2013 objavila sklop poročil o preprečevanju nastajanja odpadkov; to je zadnje poročilo iz tega sklopa. To poročilo vsebuje pregled trenutnega stanja in ponuja nekaj prihodnjih obetov. V Evropski agenciji za okolje lahko podamo mnenje glede možnih političnih usmeritev, zagotovimo lahko tudi koristne informacije o najboljših praksah. Predvsem si prizadevamo zagotoviti pregled stanja v državah članicah agencije EEA in poiskati možnosti za izboljšanje. Naloga agencije EEA je spremljanje napredka pri preprečevanju nastajanja odpadkov in razvoja, usmerjenega v ločitev ustvarjanja odpadkov od gospodarske rasti. V skladu s spremenjeno zakonodajo bomo od zdaj naprej poročila o preprečevanju nastajanja odpadkov objavljali vsaki dve leti, vsakič o drugi temi, vedno pa ob upoštevanju spremljanja napredka in ocene izvajanja v državah članicah EU. Naslednje poročilo bomo objavili leta 2021. Agencija EEA pripravlja tudi informativne biltene s pregledom izvajanja na ravni držav, ki se trenutno posodabljajo.

 

Ioannis Bakas

Strokovnjak agencije EEA za preprečevanje nastajanja odpadkov

Intervju, objavljen v glasilu agencije EEA, št. izdaje 02/2019, junij 2019

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage