nākamais
iepriekšējais
temati

Politikas instrumenti

Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu gaisa piesārņojuma, pasīvās smēķēšanas, radona, ultravioletā starojuma, azbesta, noteiktu ķīmisku vielu un citu piesārņotāju ietekme izraisa vairāk nekā 10 % no visiem vēža gadījumiem Eiropā. Labā ziņa ir tā, ka šos riskus ir iespējams novērst.

Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2021. gadā gandrīz 85 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Novērtējums sniedz labu priekšstatu par to, kur šovasar peldētājiem pieejamas vislabākās kvalitātes peldvietas Eiropā. Šis novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 21 859 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Novērtējums aptver 2021. gada monitoringa rezultātus ES dalībvalstīs, Albānijā un Šveicē.

Lielākajā daļā Eiropas valstu un ES kopumā radīto atkritumu apjoms pieaug, bet lēnāk nekā ekonomika. Tomēr saskaņā ar nesen publicēto Eiropas Vides aģentūras ziņojumu nekas neliecina, ka mērķis samazināt atkritumu rašanos kopumā būtu gandrīz sasniegts. Ziņojuma secinājumos ir uzsvērtas iespējas efektīvāk novērst atkritumu rašanos, pievēršot īpašu uzmanību tekstilizstrādājumiem.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības