Politikas instrumenti

Mainīt valodu

Politikām ir galvenā loma, pieņemot lēmumus par mūsu vides stāvokļa uzlabošanu. Eiropas vides politikas ir ievērojami attīstījušās kopš br 1973. gada, kad tika pieņemta Pirmā vides rīcības programma. Kopš tā brīža vides jomā ir pieņemti vairāki simti tiesību aktu. Vides politikas novērtējums palīdz noteikt, kā un kuras politikas darbojas un kāds varētu būt to ieguldījums, lai mēs varētu baudīt "labklājīgu dzīvi ar pieejamajiem planētas resursiem". Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums