kitas
ankstesnis
punktai

Article

EAA ir EIONET 2021–2030 m. strategija: duomenų ir žinių rinkimas siekiant Europos klimato srities ir aplinkos užmojų

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2021-02-17 Paskutinį kartą keista 2022-01-19
4 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Mūsų bendra strategija nurodo mūsų veiklos kryptį. Ja pristatomas naujas darbo kartu ir žinių kūrimo būdas – guvesnis, jautresnis, aktyvesnis, veiksmingesnis, padėsiantis įveikti išbandymus, su kuriais susidursime, ir įgyti žinių, kurių mums reikės ateinančiame dešimtmetyje.

Būkite saugūs ir pažymėkime 2021 m. kaip įsimintiną etapą kuriant žalią ir skaitmeninę Europą.

Hans Bruyninckx EAA, vykdomasis direktorius

2020 m. mums visiems bus įsimintini. Visą pasaulį palietė COVID-19. Vos per kelis mėnesius dėl pandemijos turėjome pakeisti tai, kaip gyvename, mokomės, dirbame, keliaujame ar net bendraujame visuomenėje. Kai kurie prarado artimuosius, kiti patys susirgo. Kai kurie iš mūsų dirbo laikinuose biuruose namuose, kiti dirbo priešakinėse linijose, kad padėtų labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Baigiantis metams, dauguma Europos šalių išgyvena antrą COVID-19 pandemijos bangą, o jos poveikis visuomenės sveikatai, ekonomikai ir aplinkai tampa vis aiškesnis.

Šios pandemijos mastas ir greitis atskleidė, kokie esame pažeidžiami ir kokie galime būti atsparūs ir guvūs. Susidūrusios su didžiule nežinomybe ir neaiškumais, valdžios institucijos turėjo imtis ir įgyvendinti kardinalias priemones, kad suvaldytų pandemiją ir sumažintų jos poveikį. Diena iš dienos daugelis iš mūsų turėjo išmokti naudotis naujais internetiniais įrankiais darbui ir mokymuisi. Įsitikinome, kad galime priimti sunkius sprendimus ir galime suderinti naujas technologijas ir savo gyvenimo būdą.

Dar kartą patvirtintas Europos įsipareigojimas aplinkos ir klimato srityse

Maždaug prieš metus naujai paskirta Ursulos von der Leyen vadovaujama Komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą – ambicingą politinių prioritetų rinkinį, siekiant klimato neutralumo, ekonomikos tvarumo ir sąžiningo pertvarkymo. Praėjus metams, nepaisant COVID-19 sukrėtimo ir socialinio bei ekonominio poveikio, įspūdį kelia tai, kad ilgalaikiai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato srities užmojai nepakito. Priešingai, pateikiama vis daugiau politikos iniciatyvų, įskaitant biologinės įvairovės strategiją, strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, cheminių medžiagų strategiją ir Europos klimato paktą. Tiek Europos Parlamentas, tiek Europos Vadovų Taryba neseniai pritarė dar ambicingesniam tikslui iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 55 proc.

Mokslininkai dešimtmečius skambino pavojaus varpais, pranešdami apie klimato pokyčius, aplinkos būklės blogėjimą ir galimą to poveikį mūsų gerovei. Tačiau dabar esame lūžio taške ir kitas dešimtmetis suteikia unikalią galimybę, kurios dar niekada neturėjome. Pirmą kartą žinios ir politika suderintos siekiant tvarumo visame žemyne. Europos įsipareigojimai išliko nepakitę, net kai dėl pandemijos ekonominio poveikio prireikė skubių atkūrimo priemonių. Dabar paketai visiškai suderinti su ekologinio ir skaitmeninio atkūrimo tikslais.

Šis tvirtas įsipareigojimas ir politiniai užmojai yra būtini, bet jų nepakanka. Jais vadovaujantis turės būti kuriama konkreti politika ir priemonės, kurių bus imamasi kiekviename etape, o tai savo ruožtu turės būti grindžiama ir paremta patikimomis ir praktiškai panaudojamomis žiniomis, kad Europa kryptingai siektų savo ilgalaikių aplinkos ir klimato srities užmojų. Būtent tai mes – Europos aplinkos agentūra ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas – padarysime.

EAA ir EIONET. Bendra vizija ir bendra strategija 2021–2030 m.

Per ateinantį dešimtmetį į aplinkos ir klimato išbandymus, su kuriais susidurs Europa, reikės sistemingai reaguoti, taip pat visapusiškai įgyvendinti politiką ir visiškai integruoti tvarumo tikslus į socialinę ir ekonominę politiką. Taip pat bus būtinas visuomenės sąmoningumas, užtikrinantis tvaresnius pasirinkimus ir visuotinį koordinavimą.

EAA ir EIONET 2021–2030 m. strategija siekiama suteikti informacijos ir žinių, kad šie išbandymai būtų įveikti. Mūsų vizija yra sudaryti sąlygas tvariai Europai pasitelkiant patikimas ir praktiškas žinias, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus dėl aplinkos ir klimato prioritetų ir sprendimų, atsižvelgiant į Europos politikos užmojus. EAA ir EIONET kartu bus pagrindinis su politika susijusių aplinkos ir klimato žinių tinklas Europos Sąjungos ir šalių lygmeniu.  

Šiandien mūsų platus tinklas sujungia šimtus institucijų iš 38 bendradarbiaujančių šalių narių. EIONET taip pat priklauso Europos teminiai centrai – Europos organizacijų konsorciumai, turintys patirties konkrečiose su aplinka susijusiose srityse. Tai unikalus tinklas, kurio tikslas – paremti politiką, pasitelkiant žinias, pagrįstas kokybės užtikrinimo duomenimis, gebėjimų stiprinimu ir novatoriška elektroninių ataskaitų teikimo duomenų infrastruktūra.

Nustatėme savo ateinančio dešimtmečio strateginius tikslus. Mes ir toliau remsime politikos įgyvendinimą ir tvarumo pokyčius ir laiku pateiksime sprendimus tvarumo problemoms spręsti. Siekdami suteikti reikalingų žinių, sukursime tvirtesnius tinklus ir partnerystes bei visapusiškai išnaudosime duomenų, technologijų ir skaitmeninimo galimybes, kartu užtikrindami, kad ir toliau plėtotume savo žinias ir pajėgumus visame tinkle.

Suteiksime praktinių žinių šiose penkiose darbo srityse: biologinė įvairovė ir ekosistemos, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas, žmonių sveikata ir aplinka, žiedinė ekonomika ir išteklių naudojimas, tvarumo tendencijos, perspektyvos ir reagavimas. Europos gamybos sektoriai, taip pat vartojimo ir gamybos sistemos bus vertinami šiose penkiose tarpusavyje susijusiose darbo srityse.

Mūsų bendra strategija nurodo mūsų veiklos kryptį. Ja pristatomas naujas darbo kartu ir žinių kūrimo būdas – guvesnis, jautresnis, aktyvesnis, veiksmingesnis, padėsiantis įveikti išbandymus, su kuriais susidursime, ir įgyti žinių, kurių mums reikės ateinančiame dešimtmetyje.

Būkite saugūs ir pažymėkime 2021 m. kaip įsimintiną etapą kuriant žalią ir skaitmeninę Europą.

Hans Bruyninckx

EAA vykdomasis direktorius

2020 m. gruodžio mėn. EAA informaciniame biuletenyje Nr. 04/2020 paskelbtas įžanginis straipsnis.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai