seuraava
edellinen
kohdat

Article

Euroopan ympäristökeskuksen ja Eionetin strategia 2021–2030: Tiedon tarjoaminen Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

Vaihda kieli
Article Julkaistu 05.02.2021 Viimeksi muokattu 19.01.2022
4 min read
Yhteinen strategiamme osoittaa kulkusuuntamme. Se esittelee uuden tavan työskennellä yhdessä ja luoda tietämystä – entistä ketterämmin, responsiivisemmin, ennakoivammin, toteuttamiskelpoisemmin – kohtaamiemme haasteiden ja tulevalla vuosikymmenellä tarvitsemamme tietämyksen mukaisesti.

Pitäkää huolta itsestänne, ja tehdään vuodesta 2021 ikimuistoinen merkkipaalu matkallamme kohti vihreää ja digitaalista Eurooppaa.

Vuoden 2020 me kaikki tulemme muistamaan. Covid-19 on vaikuttanut koko maailmaan. Muutamassa kuukaudessa pandemia pakotti meidät muuttamaan tapaa, jolla elämme, opiskelemme, teemme töitä, liikumme ja jopa pidämme yhteyttä toisiimme. Jotkut ovat menettäneet rakkaitaan, toiset sairastuneet. Jotkut ovat työskennelleet tilapäisistä kotitoimistoista käsin, toiset ovat olleet etulinjassa auttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Vuoden päättyessä useimmissa Euroopan maissa on käynnissä covid-19-pandemian toinen aalto ja vaikutukset kansanterveyteen, talouteen ja ympäristöön ovat käymässä entistä selvemmiksi.

Tämän pandemian mittakaava ja nopeus ovat osoittaneet, miten haavoittuvaisia olemme ja toisaalta miten kestäviä ja ketteriä voimmekaan olla. Monien tuntemattomien ja epävarmojen asioiden edessä viranomaiset ovat joutuneet tekemään ja toteuttamaan äärimmäisiä toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi ja sen vaikutusten minimoimiseksi. Päivästä toiseen monet meistä ovat joutuneet opettelemaan uusien verkkotyökalujen käyttöä töitä ja koulua varten. Olemme huomanneet, että pystymme tekemään kovia päätöksiä ja mukautumaan uusiin teknologioihin ja elämäntapoihin.  

Euroopan unionin sitoutuminen ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin vahvistettu uudelleen

Noin vuosi sitten juuri nimitetty von der Leyenin komissio ilmoitti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta – kyseessä on kunnianhimoinen poliittisten painopisteiden joukko, jolla on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraalius, taloudellinen kestävyys ja oikeudenmukainen siirtymä. Vuotta myöhemmin ja covid-19-pandemian aiheuttamasta järkytyksestä ja sosioekonomisista vaikutuksista huolimatta on vaikuttavaa, että Euroopan unionin pitkäaikaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina. Pikemminkin yhä useampia poliittisia hankkeita esitetään toteutettaviksi, mukaan lukien biodiversiteettistrategia, Pellolta pöytään -strategia, kemikaalistrategia ja eurooppalainen ilmastosopimus. Sekä Euroopan parlamentti että Eurooppa-neuvosto ovat äskettäin hyväksyneet entistä kunnianhimoisemman tavoitteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tiede on varoittanut vuosikymmenten ajan ilmastonmuutoksesta ja ympäristön pilaantumisesta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista hyvinvointiimme. Olemme nyt käännekohdassa, ja seuraava vuosikymmen tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden, jota meillä ei ole koskaan aiemmin ollut. Ensimmäistä kertaa tietämys ja politiikka sovitetaan yhteen, jotta kestävyys saavutettaisiin koko mantereella. Euroopan unionin sitoutuminen on pysynyt muuttumattomana silloinkin, kun pandemian taloudelliset vaikutukset edellyttivät pikaisia elvytystoimia. Paketit sovitetaan nyt täysin yhteen vihreän ja digitaalisen elpymisen tavoitteiden kanssa.

Tämä vahva sitoutuminen ja poliittinen kunnianhimo ovat olennaisen tärkeitä, mutta ne eivät riitä. Ne on muunnettava konkreettisiksi politiikoiksi ja toimenpiteiksi, joita toteutetaan matkan jokaisessa vaiheessa. Tätä matkaa puolestaan on ohjattava ja tuettava luotettavalla ja toteuttamiskelpoisella tietämyksellä, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unioni etenee suunnitelmien mukaisesti ja saavuttaa pitkäaikaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteensa. Ja juuri tätä me – Euroopan ympäristökeskus ja Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet) – tarjoamme. 

Euroopan ympäristökeskus ja Eionet: yhteinen visio ja yhteinen strategia vuosille 2021–2030

Euroopan unionin tulevan vuosikymmenen aikana kohtaamat ympäristö- ja ilmastohaasteet edellyttävät järjestelmällisiä toimia sekä politiikkojen täydellistä täytäntöönpanoa ja kestävyystavoitteiden täydellistä integroimista sosioekonomisiin politiikkoihin. Olennaisen tärkeää on myös yleinen tietoisuus, joka johtaa entistä kestävämpiin valintoihin ja maailmanlaajuiseen koordinointiin.

Euroopan ympäristökeskuksen ja Eionetin strategia 2021–2030 pyrkii tarjoamaan tietoa ja tietämystä, jota tarvitaan näistä haasteista selviytymiseen. Visiomme on mahdollistaa kestävä Eurooppa luotettavan ja toteuttamiskelpoisen tietämyksen kautta, jotta ympäristöä ja ilmastoa koskevista painopisteistä ja ratkaisuista voidaan tehdä tietoisia päätöksiä Euroopan unionin politiikan tavoitteiden mukaisesti. Euroopan ympäristökeskus ja Eionet muodostavat yhdessä johtavan verkoston, joka tarjoaa politiikan kannalta merkityksellistä ympäristö- ja ilmastotietämystä Euroopan unionin ja maiden tasolla.  

Kattava verkostomme yhdistää nyt satoja laitoksia 38 jäsenvaltiosta ja yhteistyömaasta. Eionet kattaa myös Euroopan teemakeskukset – ne ovat eurooppalaisten organisaatioiden yhteenliittymiä, joilla on asiantuntemusta tietyiltä ympäristön aloilta. Tämän ainutlaatuisen verkoston tarkoituksena on tukea politiikkaa tuomalla tietämystä sisältävää asiantuntemusta, jota tukevat laadultaan varmistettu tieto, valmiuksien kehittäminen ja innovatiivinen verkkoraportoinnin tietoinfrastruktuuri.

Määritimme tulevan vuosikymmenen strategiset tavoitteemme. Tuemme edelleen politiikan täytäntöönpanoa ja kestävyyssiirtymiä sekä tarjoamme oikea-aikaisia tietoja kestävyyshaasteita koskeviin ratkaisuihin. Jotta voimme tarjota tarvittavan tietämyksen, luomme entistä vahvemmat verkostot ja kumppanuudet ja hyödynnämme täysin tiedon, teknologian ja digitalisaation tarjoaman potentiaalin, mutta varmistamme samalla, että jatkamme oman asiantuntemuksemme ja omien valmiuksiemme kehittämistä koko verkostossa.

Tarjoamme toteuttamiskelpoista tietämystä viidellä työalueella: biodiversiteetti ja ekosysteemit; ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen; ihmisten terveys ja ympäristö; kiertotalous ja resurssien käyttö; kestävyyssuuntaukset, -näkymät ja -toimet. Euroopan tuotannonalat sekä kulutus- ja tuotantojärjestelmät käsitellään näiden viiden toisiinsa yhdistyvän työalueen kautta.

Yhteinen strategiamme osoittaa kulkusuuntamme. Se esittelee uuden tavan työskennellä yhdessä ja luoda tietämystä – entistä ketterämmin, responsiivisemmin, ennakoivammin, toteuttamiskelpoisemmin – kohtaamiemme haasteiden ja tulevalla vuosikymmenellä tarvitsemamme tietämyksen mukaisesti.

Pitäkää huolta itsestänne, ja tehdään vuodesta 2021 ikimuistoinen merkkipaalu matkallamme kohti vihreää ja digitaalista Eurooppaa.

 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Pääkirjoitus julkaistiin joulukuussa 2020 EEA:n uutiskirjeessä 4/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin: nature, european green deal, eea-eionet strategy, quality of life
tallenna toimenpiteet