következő
előző
tételek

Article

EEA–Eionet stratégia, 2021–2030: Adatok és tudás biztosítása az európai klíma- és környezetvédelmi törekvések eléréséhez

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2021. 02. 16. Utolsó módosítás 2022. 01. 19.
6 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Együttes stratégiánk kijelöli az utunk irányát. Új módszert hoz a közös munkában és a tudás megteremtésében – agilisebb, intelligensebb, proaktívabb, közvetlenebbül hasznosítható módszert, igazodva a ránk váró kihívásokhoz és a tudásanyaghoz, amelyre az előttünk álló évtizedben szükségünk lesz.

Vigyázzanak magukra, 2021 pedig legyen emlékezetes mérföldkő a környezetbarát és digitális Európa felé vezető úton.

Hans Bruyninckx az EEA ügyvezető igazgatója

2020-ra mindannyian emlékezni fogunk. A Covid19 az egész világot érintette. A világjárvány miatt néhány hónap leforgása alatt változtatnunk kellett addigi életmódunkon, tanulási, munkavégzési, helyváltoztatási lehetőségeinken, sőt, társasági életünkön is. Néhányan elvesztették szeretteiket, mások megbetegedtek. Egyesek rögtönzött otthoni irodából dolgoztak, mások viszont a frontvonalban segítették a leginkább rászorulókat. Az év vége felé az európai országok többségét utolérte a Covid19 második hulláma, és ennek közegészségügyi, gazdasági és környezeti hatásai is egyre nyilvánvalóbbak.

A világjárvány mértéke és terjedési sebessége rávilágított arra, mennyire sérülékenyek vagyunk, de arra is, mennyire ellenállóak és agilisek is tudunk lenni. Az ismeretlen tényezők és bizonytalanságok sokasága miatt az állami hatóságoknak drasztikus intézkedéseket kellett hozniuk és végrehajtaniuk, hogy megfékezzék a járványt, és a hatásait minimálisra csökkentsék. Sok embernek egyik napról a másikra kellett beletanulnia az új online eszközök használatába, hogy folytatni tudja az iskolát vagy a munkát. A járvány megmutatta, hogy képesek vagyunk a nehéz döntések meghozatalára és alkalmazkodunk az új technológiákhoz és életvitelhez.

Ismét megerősítést nyert Európa elkötelezettsége a környezet és az éghajlat védelme mellett

Nagyjából egy évvel ezelőtt történt, hogy az újonnan kinevezett von der Leyen-Bizottság bejelentette az európai zöld megállapodást – a klímasemlegesség, a gazdasági fenntarthatóság és a méltányos átállás elérésére irányuló politikai prioritások ambiciózus sorát. Egy évvel később és a Covid19 okozta sokk és társadalmi-gazdasági hatások dacára elismerésre méltó tény, hogy az Európai Unió hosszú távú környezet- és klímavédelmi törekvései nem változtak. Épp ellenkezőleg, tovább bővül az előterjesztett szakpolitikai kezdeményezések száma, ideértve a biodiverzitási stratégiát, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, a vegyi anyagokról szóló stratégiát és az európai éghajlati paktumot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács is nemrégiben hagyta jóvá azt az eddiginél ambiciózusabb célt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig legalább 55%-kal kell csökkenteni.

A tudomány évtizedek óta kongatja a vészharangot az éghajlatváltozás, a környezetkárosodás és ezeknek a jóllétünkre gyakorolt potenciális hatásai miatt. Mára azonban fordulóponthoz érkeztünk, a következő évtized pedig eddig sosem tapasztalt, egyedülálló lehetőséget kínál. A tudomány és a politika most először összehangoltan dolgozik azon, hogy az egész világon megvalósítsa a fenntarthatóságot. Európa kötelezettségvállalása akkor sem változott, amikor a világjárvány gazdasági hatásai sürgős helyreállítási intézkedéseket követeltek. A fellépési csomagok most már teljes mértékben összhangban vannak a környezetbarát és digitális helyreállítás célkitűzéseivel.

Ez az erős elkötelezettség és politikai törekvés elengedhetetlen feltétel, azonban nem elegendő. A célokat konkrét szakpolitikára és intézkedésekre kell váltani az út minden lépésénél, a lépéseket pedig megbízható, közvetlenül hasznosítható tudásnak kell vezérelnie és támogatnia, hogy Európa garantáltan jó irányba haladjon, és elérje hosszú távú környezet- és klímavédelmi céljait. Mi pedig – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (Eionet) – pontosan ezt a tudást fogjuk biztosítani.

Az EEA és az Eionet: közös jövőkép és együttes stratégia 2021–2030-ra

A következő évtizedben az Európa előtt álló környezetvédelmi és éghajlati kihívások szükségessé teszik a szisztematikus válaszlépéseket, a szakpolitikák teljes körű végrehajtását, valamint a fenntarthatósági célkitűzések teljes beépítését a társadalmi-gazdasági politikába. Ugyancsak elengedhetetlen lesz a lakosság tudatossága, ami fenntarthatóbb döntésekhez és globális koordinációhoz vezet.

A 2021–2030-ra szóló EEA–Eionet stratégia célja, hogy biztosítsa az ilyen kihívások kezeléséhez szükséges adatokat és tudást. Jövőképünk, hogy „a környezeti és éghajlati prioritásokról és megoldásokról való tájékozott döntéshozatalhoz szükséges, megbízható és közvetlenül hasznosítható tudással lehetővé tegyük az európai fenntarthatóságot, Európa politikai törekvéseivel összhangban. Az EEA és az Eionet közösen fogja megteremteni a vezető hálózatot az európai uniós és országos szinten politikai jelentőségű környezet- és klímavédelmi tudásért.  

Kiterjedt hálózatunk mára 38 tagállamból és együttműködő országból intézmények százait kapcsolja össze. Az Eionet az európai témaközpontokat, az egyes környezetvédelmi területeken szakértelemmel rendelkező európai szervezetek konzorciumát is tartalmazza. Ennek az egyedülálló hálózatnak a célja, hogy támogassa a politikát a szakértelemmel, a minőségbiztosított adatokkal alátámasztott tudással, a kapacitásépítéssel és az innovatív e-bejelentési adatinfrastruktúrával.

Kijelöltük stratégiai célkitűzéseinket az elkövetkező évtizedre. Folytatni fogjuk a szakpolitika megvalósításának és a fenntarthatóság felé való átmenetnek a támogatását, és kellő időben biztosítjuk az inputot a fenntarthatósági problémák megoldásaihoz. A szükséges tudásanyag biztosítása érdekében erősebb hálózatokat és partnerségeket fogunk kiépíteni, és teljes mértékben kihasználjuk az adatokban, technológiában és digitalizációban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor gondoskodunk arról, hogy tovább folytassuk a szakértelem és a kapacitás fejlesztését az egész hálózatban.

Közvetlenül hasznosítható tudást fogunk biztosítani öt munkaterületen, mégpedig a biodiverzitás és az ökoszisztémák; az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás; az emberi egészség és a környezet; a körforgásos gazdaság és az erőforrások hasznosítása; és a fenntarthatósági trendek, kilátások és válaszlépések területén. Az európai termelőágazatokkal, valamint a fogyasztási és termelési rendszerekkel ezen az öt, egymással kölcsönösen összekapcsolódó munkaterületen keresztül fogunk foglalkozni.

Együttes stratégiánk kijelöli az utunk irányát. Új módszert hoz a közös munkában és a tudás megteremtésében – agilisebb, intelligensebb, proaktívabb, közvetlenebbül hasznosítható módszert, igazodva a ránk váró kihívásokhoz és a tudásanyaghoz, amelyre az előttünk álló évtizedben szükségünk lesz.

Vigyázzanak magukra, 2021 pedig legyen emlékezetes mérföldkő a környezetbarát és digitális Európa felé vezető úton.

Hans Bruyninckx

az EEA ügyvezető igazgatója

Ez a vezércikk az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2020/04. számú hírlevelének 2020. decemberi kiadásában jelent meg.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések