dalje
prethodno
stavke

Article

Strategija EEA i Eioneta za razdoblje 2021. – 2030.: osiguravanje podataka i znanja radi ostvarenja europskih ciljeva u kontekstu okoliša i klime

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2021-01-15 Zadnja izmjena 2022-01-19
4 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Naša zajednička Strategija pokazuje u kojem smjeru želimo ići. Njome se uvodi novi način međusobne suradnje i stvaranja znanja – prilagodljiviji, fleksibilniji, proaktivniji i primjenjiviji u praksi – u skladu sa izazovima s kojima ćemo se suočiti i znanjem koje će nam trebati u desetljeću koje dolazi.

Čuvajte se i obilježimo 2021. godinu kao ključnu etapu na našem putu prema zelenoj i digitalnoj Europi.

Godinu 2020. nikad nećemo zaboraviti. Bolest COVID-19 utjecala je na cijeli svijet. U roku od nekoliko mjeseci pandemija nas je natjerala da promijenimo način na koji živimo, učimo, radimo, krećemo se, pa čak i družimo. Neki su izgubili voljenu osobu, drugi su se razboljeli. Neki od nas rade u improviziranim uredima kod kuće, dok se drugi na prvoj crti bojišnice bore kako bi pomogli najranjivijima. Kako se godina bliži kraju, većina europskih zemalja suočava se s drugim valom pandemije bolesti COVID­19, a učinci na javno zdravlje, gospodarstvo i okoliš postaju sve očitiji.

Razmjeri i brzina širenja ove pandemije pokazali su koliko smo ranjivi, ali i da možemo biti vrlo otporni i prilagodljivi. Suočena s brojnim nepoznanicama i neizvjesnostima, javna tijela morala su poduzeti i provesti drastične mjere da bi se obuzdala pandemija i ograničile njezine posljedice. U vrlo kratkom roku mnogi su se od nas morali upoznati s novim internetskim alatima za posao i školu. Naučili smo da možemo donositi teške odluke te prihvatiti nove tehnologije i načine života.

Ponovno je potvrđeno da su okoliš i klima prioriteti za Europu

Prije otprilike godinu dana novoimenovana Komisija na čelu s Ursulom von der Leyen najavila je europski zeleni plan – ambiciozan skup političkih prioriteta za ostvarenje klimatske neutralnosti, gospodarske održivosti i pravedne tranzicije. Godinu dana kasnije, unatoč šoku i društveno-gospodarskim učincima koje je prouzročio COVID-19, zadivljuje što su dugoročni ekološki i klimatski ciljevi Europske unije ostali nepromijenjeni. Upravo suprotno – predlaže se sve više političkih inicijativa, uključujući Strategiju o bioraznolikosti, Strategiju „od polja do stola”, Strategiju održivosti u području kemikalija i Europski klimatski pakt. Europski parlament i Europsko vijeće nedavno su podržali ambiciozniji cilj da se stopa emisija stakleničkih plinova smanji za najmanje 55 % do 2030.

Znanost već desetljećima upozorava na klimatske promjene, degradaciju okoliša i njihov potencijalni utjecaj na našu dobrobit. Međutim, sad smo na prekretnici, a sljedeće desetljeće nudi nam priliku kakvu dosad nismo imali. Prvi se put znanje i politike usklađuju kako bi se postigla održivost na cijelom kontinentu. Prioriteti Europe nisu se promijenili iako su gospodarski učinci pandemije zahtijevali hitne mjere za oporavak. Paketi mjera sada su potpuno usklađeni s ciljevima zelenog i digitalnog oporavka.

Ta snažna posvećenost i politička ambicija ključne su, ali nedovoljne. Morat će se pretočiti u konkretne politike i mjere koje se poduzimaju na svakom koraku prema ostvarenju ciljeva, a vodit će se i podupirati pouzdanim i u praksi primjenjivim saznanjima kako bi se osiguralo da Europa ostane usredotočena na svoje ciljeve te ostvari svoje dugoročne ambicije u pogledu okoliša i klime. To je upravo ono što ćemo mi – Europska agencija za okoliš i Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet) – osigurati.

EEA i Eionet: zajednička vizija i strategija za razdoblje 2021. – 2030.

Ekološki i klimatski izazovi s kojima će se Europa suočavati tijekom sljedećeg desetljeća zahtijevaju sustavne odgovore te potpunu provedbu politika i sveobuhvatnu integraciju ciljeva održivosti u društveno-gospodarske politike. Bit će ključno i da osviještenost javnosti dovede do odabira održivijih opcija i koordinacije na svjetskoj razini.

Svrha je Strategije EEA i Eioneta za razdoblje 2021. – 2030. osigurati podatke i znanje potrebne za suočavanje s tim izazovima. Naša je vizija „postići održivost u Europi iskorištavanjem pouzdanih i u praksi primjenjivih saznanja za donošenje informiranih odluka o ekološkim i klimatskim prioritetima i rješenjima u skladu s ambicijama iz europskih politika”. EEA i Eionet zajedno će činiti vodeću mrežu za razmjenu znanja o pitanjima okoliša i klime relevantnog za oblikovanje politika na razini Europske unije i država članica.  

Danas naša opsežna mreža povezuje stotine institucija iz 38 zemalja članica i zemalja suradnica. Eionet obuhvaća i europske tematske centre – konzorcije europskih organizacija koje raspolažu stručnim znanjima u konkretnim područjima povezanima s okolišem. Riječ je o jedinstvenoj mreži usmjerenoj na podupiranje politika objedinjavanjem iskustva i znanja utemeljenog na provjereno kvalitetnim podatcima, izgradnjom kapaciteta i inovativnom podatkovnom infrastrukturom za e-izvješćivanje.

Utvrdili smo svoje strateške ciljeve za sljedeće desetljeće. Nastavit ćemo podupirati provedbu politika i tranziciju prema održivosti te pravodobno pridonositi rješenjima za pitanja povezana s održivošću. Kako bismo osigurali potrebno znanje, izgradit ćemo čvršće mreže i partnerstva te u potpunosti iskoristiti potencijal podataka, tehnologije i digitalizacije. Istodobno, nastavit ćemo jačati iskustva i kapacitete na razini mreže.

Donosit ćemo u praksi primjenjiva saznanja iz pet područja rada, a to su bioraznolikost i ekosustavi; ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih; ljudsko zdravlje i okoliš; kružno gospodarstvo i upotreba resursa; kretanja, izgledi i odgovori u kontekstu održivosti. Europski proizvodni sektori te sustavi potrošnje i proizvodnje bit će obuhvaćeni u okviru tih pet međusobno povezanih područja rada.

Naša zajednička Strategija pokazuje u kojem smjeru želimo ići. Njome se uvodi novi način međusobne suradnje i stvaranja znanja – prilagodljiviji, fleksibilniji, proaktivniji i primjenjiviji u praksi – u skladu sa izazovima s kojima ćemo se suočiti i znanjem koje će nam trebati u desetljeću koje dolazi.

Čuvajte se i obilježimo 2021. godinu kao ključnu etapu na našem putu prema zelenoj i digitalnoj Europi.

Hans Bruyninckx

Izvršni direktor Europske agencije za okoliš

Uvodni članak objavljen u izdanju biltena Europske agencije za okoliš br. 04/2020 za prosinac 2020.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument