sonraki
önceki
öğeler

Article

AÇA-Eionet Stratejisi 2021-2030: Avrupa’nın iklim ve çevre emellerine ulaşması için veri ve bilgi sağlanması

Dili değiştir
Article Yayınlandı 16.02.2021 Son değiştirilme 19.01.2022
5 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Ortak Stratejimiz seyahat yönümüzü göstermektedir. Birlikte çalışmanın ve bilgi oluşturmanın yeni bir yolunu sunarak; daha çevik, daha duyarlı, daha proaktif ve daha uygulanabilir bir şekilde önümüzdeki on yıl içinde kaOrtak Stratejimiz seyahat yönümüzü göstermektedir. Birlikte çalışmanın ve bilgi oluşturmanın yeni bir yolunu sunarak; daha çevik, daha duyarlı, daha proaktif ve daha uygulanabilir bir şekilde önümüzdeki on yıl içinde karşılaşacağımız zorluklara ihtiyaç duyacağımız bilgilerle karşı koyacağız. rşılaşacağımız zorluklara ihtiyaç duyacağımız bilgilerle karşı koyacağız.

Sağlıcakla kalın ve 2021 yılını yeşil ve dijital bir Avrupa’ya doğru yolculuğumuzda unutulmaz bir kilometre taşı olarak not edelim.

Hans Bruyninckx, AÇA İcra Direktörü

2020 yılı, uzun yıllar hafızalarımızdan silinmeyecek bir yıl olacak. Herkesin bildiği gibi COVID-19 tüm dünya ülkelerini etkiledi. Birkaç ay içinde salgın bizi yaşama, öğrenme, çalışma, hareket etme ve hatta sosyalleşme alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorladı. Bazılarımız sevdiklerini kaybetti, bazılarımız hastalandı. Bazılarımız işlerini evden yapmaya devam ediyor, bazılarımız ise en savunmasız kişilere yardım etmek için ön saflarda yer alıyor. 2020 yılının sonuna gelirken, Avrupa’daki çoğu ülke ikinci bir COVID-19 dalgasıyla mücadele ediyor ve bunun — toplum sağlığı, ekonomi ve çevreye etkileri — gün geçtikçe daha net olarak gözüyor.

Bu pandeminin ölçeği ve hızı, bizlere ne kadar savunmasız olduğumuzu ve aynı zamanda ne kadar dirençli ve çevik olabileceğimizi gösterdi. Pek çok bilinmeyenle ve belirsizliklerle karşı karşıya kalan kamu yetkilileri, salgını kontrol altına almak ve etkilerini en aza indirmek için büyük tedbirler almak ve uygulamak zorunda kaldılar. Gün geçtikçe bir çoğumuz iş ve okul için yeni çevrimiçi araçları kullanmada daha yetkin hale gelmek zorunda kaldık. Bu süreç bizlere zor kararlar alabileceğimizi, yeni teknolojileri ve yaşam tarzlarını benimseyebileceğimizi göstermiş oldu.

Avrupa’nın çevre ve iklim ile ilgili kararlılığı yeniden teyit edildi

Göreve yeni atanan von der Leyen Komisyonu, iklim nötrlüğü, ekonomik sürdürülebilirlik ve adil bir geçiş için iddialı bir dizi siyasi önceliği içeren Avrupa Yeşil Anlaşması’nı yaklaşık bir yıl önce duyurmuştu. Bir yıl boyunca COVID-19’un şok ve sosyo-ekonomik etkilerine rağmen, Avrupa Birliği’nin uzun vadeli çevre ve iklim hedeflerinin değişmeden kalması oldukça etkileyici. Dahası, Biyoçeşitlilik Stratejisi, Çiftlikten Sofraya Stratejisi, Kimyasallar Stratejisi ve Avrupa İklim Paktı dahil olmak üzere ortaya konan politika girişimlerin sayısı artarak devam ediyor. Hem Avrupa Parlamentosu hem de Avrupa Konseyi, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az %55 oranında azaltmaya yönelik daha iddialı bir hedefi yakın zamanda onayladı.

Bilim; iklim değişikliği, çevresel bozulma ve bunların refahımız üzerindeki potansiyel etkileri hakkında onlarca yıldır uyarılarda bulunuyor. Ama şimdi bir dönüm noktasındayız ve önümüzdeki on yıl, daha önce hiç sahip olmadığımız eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu kez, bilgi ve politika  kıta genelinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uyumlu hale getirildi. Pandeminin ekonomik etkileri acil toparlanma önlemleri gerektirdiğinde bile Avrupa’nın bu konudaki kararlılığı değişmedi. Paketler artık yeşil ve dijital kurtarma hedefleriyle tamamen uyumlu halde.

Bu güçlü bağlılık ve siyasi tutku çok önemli, ancak yeterli değil. Bu kavramların, Avrupa’nın doğru yolda ilerlemesini ve uzun vadeli çevre ve iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak için atılacak her adımında somut politikalara ve önlemlere dönüştürülmeleri,  dolayısıyla güvenilir ve uygulanabilir bilgiler tarafından yönlendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekecektir. Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet) olarak sunacağımız şey de tam olarak budur.

AÇA ve Eionet: 2021-2030 için ortak bir vizyon ve ortak bir strateji

Önümüzdeki on yıl içinde Avrupa’nın karşı karşıya kalacağı çevresel ve iklimsel zorluklar, sistematik reaksiyonların yanı sıra politikaların tam olarak uygulanmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerinin sosyo-ekonomik politikalara tam entegrasyonunu gerektiriyor. Daha sürdürülebilir seçimlere yol açan toplum bilinci ve küresel işbirliği de bu süreçte önemli olacaktır.

AÇA-Eionet Stratejisi 2021-2030,  bu zorlukların üstesinden gelmek için gereken verileri ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Vizyonumuz, Avrupa’nın politika hedefleri doğrultusunda, çevre ve iklim öncelikleri ve çözümlerine dair bilinçli kararlar vermek için güvenilir ve uygulanabilir bilgiler aracılığıyla sürdürülebilir bir Avrupa’yı mümkün kılmaktır. Bununla birlikte AÇA ve Eionet, Avrupa Birliği ve ülkeler düzeyinde politikayla ilgili çevre ve iklim bilgisine öncülük eden bir ağ oluşturacaktır.  

Bugün, kapsamlı ağımız 38 üye ve işbirliği halinde olunan ülkelerden yüzlerce kurumu birbirine bağlamaktadır. Belirli çevre alanlarında uzmanlığa sahip Avrupa kuruluşlarının konsorsiyumu olan Avrupa Konu Merkezleri’ni de içeren Eionet, kalite güvenceli verilerle desteklenen bilgiler, kapasite geliştirme ve yenilikçi bir e-raporlama veri altyapısı ile oluşturulan uzmanlık aracılığı ile politikayı desteklemeyi amaçlayan benzersiz bir ağdır.

Önümüzdeki on yıl için stratejik hedeflerimizi belirledik. Politika uygulamasını ve sürdürülebilirlik geçişlerini desteklemeye devam edeceğiz ve sürdürülebilirlik zorluklarına yönelik çözümlere zamanında girdi sağlayacağız. Gerekli bilgileri sağlamak için daha güçlü ağlar ve ortaklıklar kurup veri, teknoloji ve dijitalleşme potansiyelinden tam olarak yararlanacağız ve ağ genelinde uzmanlığımızı ve kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Biyoçeşitlilik ve ekosistemler olmak üzere iklim değişikliği etkilerini azaltma ve uyum, insan sağlığı ve çevre, döngüsel ekonomi ve kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik eğilimleri, beklentiler ve yanıtlar olmak üzere beş çalışma alanında eyleme geçirilebilir bilgiler sunacağız. Avrupa’nın üretim sektörlerinin yanı sıra tüketim ve üretim sistemleri, birbiriyle bağlantılı bu beş çalışma alanı üzerinden ele alınacak.

Ortak Stratejimiz seyahat yönümüzü göstermektedir. Birlikte çalışmanın ve bilgi oluşturmanın yeni bir yolunu sunarak; daha çevik, daha duyarlı, daha proaktif ve daha uygulanabilir bir şekilde önümüzdeki on yıl içinde karşılaşacağımız zorluklara ihtiyaç duyacağımız bilgilerle karşı koyacağız.

Sağlıcakla kalın ve 2021 yılını yeşil ve dijital bir Avrupa’ya doğru yolculuğumuzda unutulmaz bir kilometre taşı olarak not edelim.

Hans Bruyninckx

AÇA İcra Direktörü

Bu yazı AÇA Bülteni 04/2020 Aralık 2020 sayısında yayınlanmıştır.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Belge İşlemleri