Ülkeler ve Eionet

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 17.08.2017
AÇA'da halihazırda 33 üye ülke ve altı işbirliği yapan ülke bulunmaktadır. Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı (Eionet) AÇA ile ülkelerin ortaklık ağıdır. AÇA ağın geliştirilmesinden ve faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. AÇA, bu amaçla, ulusal odak noktalarıyla, genellikle de ulusal çevre ajansları veya çevre bakanlıklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bunlar pek çok kurumun dahil olduğu (toplam 350 kadar) ulusal ağların koordinasyonundan sorumludur.

Üye ve işbirliği yapan ülkeler

33 üye devlet arasında 28 Avrupa Birliği Üye Devleti'nin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye bulunmaktadır.

Altı Batı Balkan ülkesi, işbirliği yapan ülkelerdir: Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve bunların yanı sıra 1244/99 no’lu BM Güvenlik Konseyi Kararı gereği Kosova. Bu işbirliği faaliyetleri Eionet’e entegre edilmiştir ve Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

AÇA, kendi üye ülkelerinin dışında da kapsamlı uluslararası işbirliği çalışmaları yapmaktadır.

Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı (Eionet)

Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı (Eionet) AÇA ve üye devletleri ile işbirliği yapan ülkelerin ortaklık ağıdır. AÇA ağın geliştirilmesinden ve faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. AÇA, bu amaçla, Ulusal Odak Noktaları (UON'ler), genellikle de üye ülkelerin ulusal çevre ajansları veya çevre bakanlıklarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

UON’lerin görevi; 350’den fazla ulusal enstitüdeki ve çevresel bilgi konusunda çalışan diğer kuruluşlardaki yaklaşık 1000 uzmanı bir araya getiren Ulusal Referans Merkezleri (URM) ağlarını koordine etmektir.

Eionet halen, UON’ler ve URM’ler dışında, hava ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliğinin etkileri, savunmasızlık ve adaptasyon, su, arazi kullanımı ve mekansal bilgi ve analiz ve sürdürülebilir tüketim ve üretim alanlarında çalışan altı Avrupa Konu Merkezi’ni (AKM) kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100