naslednji
prejšnji
zadetki

O omrežju Eionet

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.03.2023
1 min read
Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) je partnersko omrežje agencije EEA ter njenih držav članic in sodelujočih držav. Agencija EEA je odgovorna za razvoj omrežja in usklajevanje njegovih dejavnosti. Da bi to dosegla, tesno sodeluje z nacionalnimi koordinatorji omrežja (NFP) v posameznih državah članicah, ki so običajno državne agencije za okolje ali ministrstva za okolje. Nacionalne informacijske točke so odgovorne za usklajevanje nacionalnih mrež, v katerih sodelujejo mnoge institucije.

Odgovorni so za usklajevanje omrežij nacionalnih referenčnih centrov (NRC), ki združujejo strokovnjake iz nacionalnih institucij in drugih organov, ki so vključeni v priprave okoljskih informacij.

Omrežje Eionet je začelo delovati leta 1994 in je postalo dobro znan in zaupanja vreden vir visokokakovostnih podatkov, informacij in ocen za Evropo.

Zanj so značilni naslednji sestavni deli:

  • močno institucionalno sodelovanje prek več ravni (nacionalne, regionalne, evropske, mednarodne) in partnerstev s civilno družbo, ki so ustrezno vodene in koordinirane;
  • dogovorjena skupna vsebina – podatki, informacije, kazalci, analize;
  • skupna infrastruktura, standardi in orodja.
Eionetconnects2012finalweb-SL

 

Države članice in sodelujoče države

Držav članic agencije EEA je trenutno 32, sodelujočih držav pa šest. Sedanjih 32 članic je 27 držav članic Evropske unije in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica ter Turčija.

Sodelujočih je šest držav Zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo [i]. Dejavnosti sodelovanja med temi državami so vključene v omrežje Eionet, Evropska unija pa jih podpira v okviru instrumenta za predpristopno pomoč.

Zavzema se tudi za mednarodno sodelovanje zunaj kroga svojih članic in sodelujočih držav.

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU 31. januarja 2020 je to prenehalo biti del institucionalnih mrež in vodenja agencije EEA. Poleg tega ne bo več sodelovalo na sestankih ali v drugih usklajevalnih postopkih, povezanih s pristojnostmi agencije EEA. Združeno kraljestvo načeloma[1] ni več pravno obvezano hraniti ali zagotavljati informacij in nasvetov oziroma pomagati pri izpolnjevanju svojih obveznosti v skladu z okoljsko zakonodajo EU po koncu prehodnega obdobja, tj. 31. decembra 2020.

 

Omrežje Eionet poleg nacionalnih informacijskih točk in nacionalnih referenčnih centrov trenutno pokriva 7 evropskih tematskih centrov.

GraphCountriesandEIONET-SL

Več informacij:

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta