Države in omrežje Eionet

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 17.08.2017
Agencija EEA ima trenutno 33 držav članic in šest sodelujočih držav. Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) je partnersko omrežje agencije EEA in teh držav. Agencija EEA je pristojna za razvoj omrežja in usklajevanje njegovih dejavnosti. V ta namen tesno sodeluje z nacionalnimi informacijskimi točkami, ki so običajno nacionalne agencije za okolje ali ministrstva za okolje. Nacionalne informacijske točke so odgovorne za usklajevanje nacionalnih omrežij, ki vključujejo številne ustanove (skupaj približno 350).

Države članice in sodelujoče države

33 držav članic vključuje 28 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico in Turčijo.

Med sodelujočimi državami je šest držav Zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija ter Kosovo v skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 1244/99. Dejavnosti sodelovanja so vključene v Eionet in jih podpira Evropska unija s pomočjo instrumenta za predpristopno pomoč.

Agencija EEA se močno udejstvuje tudi v mednarodnem sodelovanju, ki sega prek meja njenih držav članic.

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) je partnersko omrežje agencije EEA in njenih držav članic ter sodelujočih držav. Agencija EEA je pristojna za razvoj omrežja in usklajevanje njegovih dejavnosti. V ta namen tesno sodeluje z nacionalnimi informacijskimi točkami, običajno nacionalnimi agencijami za okolje ali ministrstvi za okolje v državah članicah.

Nacionalne kontaktne točke so odgovorne za usklajevanje omrežij nacionalnih referenčnih centrov s skoraj 1000 strokovnjaki iz več kot 350 državnih ustanov in drugih organov, ki se ukvarjajo z okoljskimi informacijami.

Poleg nacionalnih kontaktnih točk in referenčnih centrov, Eionet trenutno zajema tudi  šest evropskih tematskih centrov , ki se ukvarjajo s področji zraka in podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, vpliva podnebnih sprememb, občutljivosti in prilagajanju nanje, vode, rabe zemljišč, prostorskih informacij, analiz ter trajnostne potrošnje in proizvodnje.

Več informacij:

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100