Länder och Eionet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2017-02-23
Miljöbyrån har nu 33 medlemsländer och sex samarbetsländer. Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och medlemsländerna. Miljöbyrån ansvarar för nätverkets utveckling och samordning av dess verksamhet. För detta bedriver miljöbyrån ett nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna, typiskt nationella miljöbyråer eller miljöministerier. De ansvarar för samordningen av nationella nätverk som omfattar många institutioner (omkring 350 totalt).

Medlemsländer och samarbetsländer

De 33 medlemsländerna omfattar Europeiska unionens 28 medlemsländer tillsammans med Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

Följande sex länder på västra Balkan är samarbetsländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien såväl som Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99. Dessa samarbeten ingår i det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) och stöds av EU genom instrumentet för stöd inför anslutningen.

Europeiska miljöbyrån har också ett omfattande internationellt samarbete som sträcker sig längre än dess egna medlemsländer.

EEA member countries
Klicka på kartan för större bild


Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet)

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och dess medlemsländer och samarbetsländer. Miljöbyrån ansvarar för nätverkets utveckling och samordning av dess verksamhet. För detta bedriver miljöbyrån ett nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna (National Focal Points, NFP), typiskt nationella miljöbyråer eller miljöministerier i medlemsländerna.

De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att samordna nätverken av nationella referenscentrum. Dessa omfattar tillsammans omkring 1 000 experter från över 350 nationella institutioner och andra organ som arbetar med miljöinformation.

Förutom de nationella kontaktpunkterna och de nationella referenscentrumen har Eionet nu sex europeiska ämnescentrum inom områdena luft och klimatförändringar, biologisk mångfald, konsekvenser av klimatförändringen, sårbarhet och anpassning, vatten, markanvändning och geografisk information och analys samt hållbar förbrukning och produktion.

Mer information:

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100