Riigid ja Eionet

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2017-02-23
Praegu on Euroopa Keskkonnaametil 33 liikmesriiki ja 6 koostööriiki. Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrk (Eionet) on EEA ja riikide koostöövõrgustik. EEA vastutab võrgustiku arendamise eest ja koordineerib selle tegevust, tehes tihedat koostööd riikide teabekeskustega, milleks on tavaliselt riiklikud keskkonnaametid või keskkonnaministeeriumid. Need asutused koordineerivad arvukatest asutustest (kokku ligikaudu 350) koosnevaid riiklikke võrgustikke.

Liikmesriigid ja koostööriigid

33 liikmesriigi seas on 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ning peale nende Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi.

Koostööriikideks on kuus Lääne-Balkani riiki: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia ja Kosovo, nagu on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu 1999. aasta resolutsioonis nr 1244. Need koostöömeetmed on lõimitud Eionetiga ning neid toetab Euroopa Liit ühinemiseelse abi rahastamisvahendist.

Euroopa Keskkonnaamet teeb tihedat rahvusvahelise koostööga ka teiste riikidega.

EEA member countries
Pildi suurendamiseks klõpsake kaardil


Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrk (Eionet)

Euroopa keskkonnateabe- ja vaatlusvõrk (Eionet) on EEA ning selle liikmes- ja koostööriikide koostöövõrgustik. EEA vastutab võrgustiku arendamise eest ja koordineerib selle tegevust, tehes tihedat koostööd riikide teabekeskustega, milleks on tavaliselt riiklikud keskkonnaametid või keskkonnaministeeriumid.

Riiklikud teabekeskused koordineerivad riiklike seireasutuste võrgustikke, mis ühendavad ligi 1000 eksperti enam kui 350 riiklikust ja muust keskkonnateabe asutusest.

Lisaks riiklikele teabekeskustele ja seireasutustele kuuluvad Eioneti ka kuus Euroopa teemakeskust, mille tegevusvaldkondadeks on õhu- ja kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutuse mõju, haavatavus ja kohandumine, vee- ja maakasutus ning ruumiandmed ja –analüüs ning säästev tarbimine ja tootmine.

Lisateave:

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100