Kes me oleme

Kes me oleme

2013-11-15

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) on Euroopa Liidu asutus. Meie ülesanne on pakkuda usaldusväärset ja sõltumatut keskkonnateavet. Oleme keskkonnapoliitika kujundajate, heakskiitjate, rakendajate ja hindajate ning samuti üldsuse oluline teabeallikas. Praegu on Euroopa Keskkonnaametil 32 liikmesriiki.

Lugege edasi

Juhtimine

Juhtimine

2008-05-20

Euroopa Keskkonnaagentuuri juhivad haldusnõukogu ja büroo ning neid nõustab teaduskomitee. Tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees programmide elluviimise ja EEA igapäevase juhtimise eest.

Lugege edasi

Euroopa Liidu partnerid

Meie teabe eesmärk on aidata eri valdkondade poliitikakujundajatel kujundada ja vastu võtta keskkonnasäästlikke ning järjekindlaid poliitikaid ja otsuseid. Selleks teeb EEA tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, st Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. EEA teeb koostööd ka Euroopa Liidu nõuandeasutustega – Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – ning muude Euroopa asutustega.

Lugege edasi

Rahvusvaheline koostöö

Enamik keskkonnaprobleeme on piiriülesed ja paljud on ülemaailmsed. Neid saab tõhusalt lahendada ainult rahvusvahelise koostöö abil.

Lugege edasi

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100