järgmine
eelmine
punktid

Tutvustus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2022-01-07
1 min read
Euroopa Keskkonnaamet (EEA) on Euroopa Liidu amet, kelle ülesanne on esitada usaldusväärset ja objektiivset keskkonnateavet. Keskkonnaameti eesmärk on toetada säästvat arengut ning aidata kaasa Euroopa keskkonna märkimisväärsele ja mõõdetavale paranemisele, pakkudes poliitikakujundajatele ja üldsusele õigeaegset, sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Euroopa keskkonnateabe ja -vaatlusvõrk (Eionet) on keskkonnaameti ning selle liikmes- ja koostööriikide partnerlusvõrgustik. Eioneti abil koondab keskkonnaamet riikide keskkonnateavet, keskendudes õigeaegsetele, riiklikult kinnitatud ja kvaliteetsetele andmetele.

Teave tehakse laialdaselt kättesaadavaks keskkonnaameti veebilehel ja seda kasutatakse nii temaatiliste kui ka integreeritud hinnangute alusena. Teavet kasutatakse keskkonnajuhtimise protsesside, keskkonnapoliitika ja -hinnangute ning kodanike osaluse toetamiseks.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: corporate
Tegevused dokumentidega