Кои сме ние

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 32 страни.

Прочетете повече

Управление

ЕАОС се ръководи от управителен съвет и бюро, като научния комитетима съвещателни функции. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

Прочетете повече

Партньори от Европейския съюз

Информацията, която предоставяме, цели да подпомогне на политическите лица в различни области, за изготвяне на надеждни и последователни екологични политики и решения. За постигането на тази цел, ЕАОС работи в тясно сътрудничество с институциите на ЕС, а именно Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на министрите. ЕАОС си сътрудничи и със консултативните органи на ЕС, които включват Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и други европейски агенции.

Прочетете повече

Международно сътрудничество

Повечето проблеми в околната среда са от трансграничен характер, а много от тях са с глобален обхват. Те могат да бъдат решавани ефективно само посредством международно сътрудничество.

Прочетете повече

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100