За нас

Смяна на език
Страница Последна промяна 31-05-2018
1 min read
Европейската агенция за околна среда (EАОС) е агенция на Европейския съюз, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. ЕАОС се стреми да подпомага устойчивото развитие, като съдейства за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа, чрез осигуряване на навременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация както за отговорните за разработване на политиките лица, така и за обществеността.

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на EАОС, на нейните държави членки и на сътрудничещите държави. Чрез Eionet, ЕАОС обединява информацията за околната среда, която постъпва от отделните държави, като акцентът на дейността ѝ е насочен към предоставянето на навременни, валидирани на национално равнище, висококачествени данни.

Данните са широко достъпни чрез уебсайта на ЕАОС и са в основата както на тематичните оценки, така и на интегрираните екологични оценки. Тази информация се използва в подкрепа на процесите за управление на околната среда, за разработването на политики за околната среда и за оценка, както и за участие на гражданите.

Свързано съдържание

Свързани публикации

Вижте също

Temporal coverage

Действия към документ
категории:
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100