За нас

Смяна на език
Страница Последна промяна 18-07-2019
1 min read
Европейската агенция за околна среда (EАОС) е агенция на Европейския съюз, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. ЕАОС се стреми да подпомага устойчивото развитие, като съдейства за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа, чрез осигуряване на навременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация както за отговорните за разработване на политиките лица, така и за обществеността.

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на EАОС, на нейните държави членки и на сътрудничещите държави. Чрез Eionet, ЕАОС обединява информацията за околната среда, която постъпва от отделните държави, като акцентът на дейността ѝ е насочен към предоставянето на навременни, валидирани на национално равнище, висококачествени данни.

Данните са широко достъпни чрез уебсайта на ЕАОС и са в основата както на тематичните оценки, така и на интегрираните екологични оценки. Тази информация се използва в подкрепа на процесите за управление на околната среда, за разработването на политики за околната среда и за оценка, както и за участие на гражданите.

Temporal coverage

Действия към документ
категории:
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни