Kdo jsme

Kdo jsme

15.11.2013

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Naším úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Jsme jedním ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.

Více

Co děláme

Co děláme

15.11.2013

Více

Správa a řízení

Správa a řízení

20.05.2008

Agenturu EEA řídí správní rada a předsednictvo, společně s vědeckým výborem coby poradním orgánem. Výkonný ředitel za provádění programů a běžnou správu agentury odpovídá správní radě.

Více

Partneři v Evropské unii

Naše informace mají napomáhat tvůrcům politik v různých oblastech činit rozhodnutí a vytvářet politiky, které budou brát v úvahu životní prostředí a budou v souladu s jeho ochranou. Agentura EEA za tím účelem úzce spolupracuje s orgány EU, tj. s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ministrů. Spolupráce probíhá i s poradními orgány EU, tj. s Výborem regionů a s Evropským hospodářským a sociálním výborem, a s ostatními evropskými agenturami.

Více

Mezinárodní spolupráce

Většina problémů z oblasti životního prostředí je přeshraniční povahy a mnoho z nich má celosvětový rozměr. Úspěšně je lze řešit pouze prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Více

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100