O nás

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 31.05.2018
1 min read
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je agenturou Evropské unie, jejímž úkolem je poskytovat pravdivé a nezávislé informace o životním prostředí. Agentura EEA se snaží podporovat udržitelný rozvoj tím, že napomáhá k dosažení významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací tvůrcům politik i veřejnosti.

Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jejími členskými a spolupracujícími zeměmi. Agentura EEA shromažďuje prostřednictvím sítě Eionet od jednotlivých zemí informace o životním prostředí, přičemž se soustřeďuje na poskytování včasných, na národní úrovni ověřených a vysoce kvalitních dat.

Získané poznatky zpřístupňuje agentura EEA nejširší veřejnosti na svých internetových stránkách a slouží jako podklad pro tematická i integrovaná hodnocení životního prostředí. Cílem těchto informací je podpořit procesy v ochraně a péči o životní prostředí, tvorbu politik a hodnocení životního prostředí, stejně jako i zapojení občanů v této oblasti.

Temporal coverage

Akce dokumentů
Kategorie:
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100