další
předchozí
položky

O nás

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 07.01.2022
1 min read
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je agenturou Evropské unie, jejímž úkolem je poskytovat pravdivé a nezávislé informace o životním prostředí. Agentura EEA se snaží podporovat udržitelný rozvoj tím, že napomáhá k dosažení významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací tvůrcům politik i veřejnosti.

Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jejími členskými a spolupracujícími zeměmi. Agentura EEA shromažďuje prostřednictvím sítě Eionet od jednotlivých zemí informace o životním prostředí, přičemž se soustřeďuje na poskytování včasných, na národní úrovni ověřených a vysoce kvalitních dat.

Získané poznatky zpřístupňuje agentura EEA nejširší veřejnosti na svých internetových stránkách a slouží jako podklad pro tematická i integrovaná hodnocení životního prostředí. Cílem těchto informací je podpořit procesy v ochraně a péči o životní prostředí, tvorbu politik a hodnocení životního prostředí, stejně jako i zapojení občanů v této oblasti.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: corporate
Akce dokumentů