O síti Eionet

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 09.01.2020
2 min read
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jejími členskými a spolupracujícími zeměmi. Za rozvoj sítě Eionet a koordinaci její činnosti odpovídá agentura EEA. Agentura EEA proto úzce spolupracuje s národními kontaktními místy, což jsou obvykle národní agentury pro životní prostředí nebo ministerstva životního prostředí. Národní kontaktní místa odpovídají za koordinaci národních sítí, které zahrnují značný počet institucí.

Národní kontaktní místa odpovídají za koordinaci sítí národních referenčních center, čímž umožňují propojení odborníků z národních institucí a jiných orgánů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Od svého zřízení v roce 1994 se síť Eionet pro Evropu stala zavedeným a uznávaným poskytovatelem vysoce kvalitních dat, informací a hodnocení.

Koncepce sítě Eionet vychází z těchto určujících prvků:

  • intenzivní spolupráce mezi institucemi na několika úrovních (národní, regionální, evropské, mezinárodní) a spolupráce s širokou veřejností, usnadňovaná koordinátorem,
  • odsouhlasený jednotný obsah – data, informace, indikátory, analýzy,
  • sdílená infrastruktura, standardy a nástroje.
Eionetconnects2012finalweb-CS

 

Členské a spolupracující země

Agentura EEA má v současnosti 33 členských zemí a se 6 zeměmi spolupracuje. Mezi 33 členských zemí patří 28 členských států Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Spolupracujícími zeměmi je 6 zemí západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a rovněž Kosovo [i]. Aktivní spolupráce těchto zemí je nedílnou součástí sítě Eionet a prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci je podporována Evropskou unií.

Agentura EEA se věnuje rovněž mezinárodní spolupráci s jinými zeměmi, než jsou její členské a spolupracující země.

EEA member countries


    Kliknutím na mapu se zvětší náhled.

 

Kromě národních kontaktních míst a národních referenčních center spadá do působnosti sítě Eionet v současnosti 7 evropských tematických center.


GraphCountriesandEIONET-CS

Více informací:

 

 

Související obsah

Novinky a články

Related briefings

Související obsah

Související publikace

Viz také

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás